Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Bình Thuận, ngày 26 tháng 09 năm 2020


THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

ĐỢT THÁNG 09 NĂM 2020

Phòng Đào tạo thông báo lịch nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 09 năm 2020 như sau:

  • Thời gian: Các ngày trong tuần, trong giờ hành chính, bắt đầu từ 28/09/2020.
  • Địa điểm: Phòng QLĐT
  • Thủ tục: Sinh viên trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp, mang theo CMND và phiếu nhận xét của doanh nghiệp và phiếu nhận bằng tốt nghiệp (theo mẫu của trường).
  • Trong trường hợp không thể trực tiếp đến nhận bằng, người đến nhận thay phải có giấy ủy quyền có công chứng + CMND.

 

 - Lưu: VT  Trưởng Phòng QLĐT
 - Đăng website Phòng QLĐT (đã ký)
   ThS. Võ Khắc Trường Thi
lien thong dai hoc tai binh thuan