Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Bình Thuận, ngày 16 tháng 09 năm 2019

 

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

ĐỢT THÁNG 06 NĂM 2019

Phòng Đào tạo thông báo lịch nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019 như sau:

  • Thời gian: thứ 2-4-6 hàng tuần, trong giờ hành chính, bắt đầu từ 16/09/2019.
  • Địa điểm: Phòng QLĐT
  • Thủ tục: Sinh viên trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp, mang theo CMND và phiếu nhận xét của doanh nghiệp và phiếu nhận bằng tốt nghiệp (theo mẫu của trường).
  • Trong trường hợp không thể trực tiếp đến nhận bằng, người đến nhận thay phải có giấy ủy quyền có công chứng + CMND.

 

 - Lưu: VT  Trưởng Phòng QLĐT
 - Đăng website Phòng QLĐT (đã ký)
   ThS. Võ Khắc Trường Thi
lienthongdaihoc