Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Bình Thuận, ngày 16 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

NHẬN CHỨNG CHỈ QUỐC PHÒNG KHÓA 2016, 2017

Phòng Đào tạo thông báo lịch nhận chứng chỉ quốc phòng khóa 2016, 2017 như sau:

  • Thời gian: thứ 2-4-6 hàng tuần, trong giờ hành chính, bắt đầu từ 21/10/2019 - 02/11/2019.
  • Địa điểm: Phòng đào tạo
  • Thủ tục: Sinh viên trực tiếp đến nhận chứng chỉ quốc phòng, mang theo CMND (hoặc thẻ sinh viên)
  • Sau thời gian trên, phòng đào tạo sẽ chuyển sổ gốc và chứng chỉ còn lại về Trường Quân sự tỉnh, sinh viên sẽ nhận trực tiếp tại trường Quân sự tỉnh.
 - Lưu: VT  Trưởng Phòng QLĐT
 - Đăng website Phòng QLĐT (đã ký)
   ThS. Võ Khắc Trường Thi
lienthongdaihoc