Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Bình Thuận, ngày 23 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO NỘP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

ĐỐI VỚI KHOÁ 2017, 2018

Căn cứ quy định về quản lý hồ sơ sinh viên, Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2017 (chưa nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT) thực hiện việc hoàn thành bổ sung bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, cụ thể theo hướng dẫn sau:

  • Sinh viên sao y (có công chứng) bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và ghi mã số sinh viên, số điện thoại liên lạc lên góc trên bên phải.
  • Sinh viên nộp về khoa chuyên môn.
  • Khoa tập hợp và nộp về Phòng Quản lý đào tạo và công tác sinh viên, hạn chót đến trước ngày 22/10/2018.

Nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo, quá thời gian trên các sinh viên chưa nộp coi như chưa hoàn thành hồ sơ sinh viên theo quy định.

 

 - Lưu: VT  Trưởng Phòng QLĐT
 - Đăng website Phòng QLĐT (đã ký)
   ThS. Võ Khắc Trường Thi
lienthongdaihoc