Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:      /TB-ĐHPT Bình Thuận, ngày 15 tháng 08 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Trường Đại học Phan Thiết thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 cho sinh viên đã được xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2020 và tháng 8/2020, cụ thể như sau:

I. Ngày hội việc làm

- Thời gian: 8h00, thứ bảy, ngày 26/9/2020.

- Địa điểm: Sân trường trường Đại học Phan Thiết.

II. Lễ trao bằng tốt nghiệp

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ:

- Thời gian: 13h30, thứ bảy, ngày 26/09/2020.

- Địa điểm: Hội trường, trường Đại học Phan Thiết.

2. Thủ tục đăng ký tham dự:

- Sinh viên tham dự Lễ đăng ký về Khoa từ ngày ra thông báo đến 10/09/2020

- Sinh viên lên trường nhận đồng phục và chụp hình để chiếu slide trên màn hình khi đọc tên nhận bằng theo hướng dẫn của khoa

- Sinh viên tham dự có mặt tại hội trường lúc 13h00, mặc sẵn lễ phục, ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức sắp xếp. Sinh viên đến trễ sau 15 phút sẽ không được đọc tên lên nhận bằng.

- Sinh viên thực hiện các thủ tục nhận lễ phục, chụp hình, trả lễ phục, thực hiện các quy định trong buổi lễ theo sự hướng dẫn của Khoa và Ban Tổ chức buổi Lễ. Khoa đăng ký lịch chụp hình cho Ban truyền thông để sắp xếp nhân sự chụp hình cho SV.

III. Nhận bằng tốt nghiệp:

- Sau Lễ trao bằng tốt nghiệp, sinh viên có thể nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Quản lý đào tạo vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần.

- Thủ tục nhận bằng: Sinh viên xuất trình chứng minh nhân dân và phiếu nhận bằng đã được xác nhận đầy đủ của các phòng, ban (theo mẫu trên website phòng QLĐT- trường ĐH Phan Thiết).

Trường hợp nhận thay: Người nhận thay phải xuất trình chứng minh nhân dân của bản thân, phiếu nhận bằng của người được cấp bằng và giấy ủy quyền nhận bằng thay của người được cấp bằng (có xác nhận của chính quyền địa phương).

Sinh viên cần biết thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ trực tiếp về Khoa hoặc phòng QLĐT - Trường ĐH Phan Thiết.    

Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG
-Các đơn vị (để thực hiện); (đã ký)
- Lưu VT, Phòng QLĐT.  
   PGS. Ts Võ Khắc Thường
lien thong dai hoc tai binh thuan