• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 18 tháng 05 năm 2016

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2016

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2012

 

TT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH NGÀNH HỘI ĐỒNG NGÀY THỨ THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHÒNG
1 1254010003 Nguyễn Đức Huy 03/10/1994 Quản trị kinh doanh Hội đồng 2 2/6/2016 5 14h00 P.09
2 1254010006 Lê Đồng Ý Nhi 15/12/1994 Quản trị kinh doanh Hội đồng 2 2/6/2016 5 14h00 P.09
3 1254010010 Lê Thủy Tuyên 20/11/1994 Quản trị kinh doanh Hội đồng 2 2/6/2016 5 14h00 P.09
4 1254010007 Võ Đức Trường Sơn 05/09/1993 Quản trị kinh doanh Hội đồng 1 4/6/2016 7 8h00 P.07
5 1254010008 Nguyễn Ngọc Trung 04/07/1994 Quản trị kinh doanh Hội đồng 1 4/6/2016 7 8h00 P.07
6 1250103025 Trần Quỳnh Mỹ Phương 09/12/1994 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 4/6/2016 7 8h00 P.05
7 1254010002 Nguyễn Thị Bảo Diệu 25/03/1994 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 4/6/2016 7 8h00 P.05
8 1250103007 Tạ Hồng Hiệp 27/06/1994 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 4/6/2016 7 8h00 P.05
9 1250103022 Nguyễn Minh Trí 16/10/1994 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 4/6/2016 7 8h00 P.05
10 1250103003 Đinh Thị Kim Chi 04/03/1994 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 4/6/2016 7 8h00 P.05
11 1250103009 Phan Chế Hiếu 12/07/1994 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 4/6/2016 7 8h00 P.05
12 1254030001 Ngô Tấn Anh 23/05/1994 Tài chính ngân hàng Hội đồng 1 3/6/2016 6 8h00 P.05
13 1254030003 Đàm Thị Kim Huy 15/08/1994 Tài chính ngân hàng Hội đồng 1 3/6/2016 6 8h00 P.05
14 1254030004 Nguyễn Thị Mỹ Linh 19/09/1994 Tài chính ngân hàng Hội đồng 1 3/6/2016 6 8h00 P.05
15 1254030010 Võ Thị Ngọc Thiện 24/05/1994 Tài chính ngân hàng Hội đồng 1 3/6/2016 6 8h00 P.05
16 1254030014 Nguyễn Thị Phương Trúc 13/06/1993 Tài chính ngân hàng Hội đồng 1 3/6/2016 6 8h00 P.05
17 1257010001 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/11/1994 Ngôn ngữ Anh Hội đồng 1 2/6/2016 5 8h00 P.09
18 1257010009 Lê Thị Thùy Hương 14/08/1993 Ngôn ngữ Anh Hội đồng 1 2/6/2016 5 8h00 P.09
19 1257010019 Lâm Kiều Oanh 23/01/1994 Ngôn ngữ Anh Hội đồng 1 2/6/2016 5 8h00 P.09
20 1257010023 Phan Gia Thịnh 27/01/1990 Ngôn ngữ Anh Hội đồng 1 2/6/2016 5 8h00 P.09
21 1257010031 Nguyễn Thị Lệ Trinh 28/06/1994 Ngôn ngữ Anh Hội đồng 1 2/6/2016 5 8h00 P.09
22 1257010034 Nguyễn Thị Thu Vinh 12/10/1994 Ngôn ngữ Anh Hội đồng 1 2/6/2016 5 8h00 P.09
23 1257010035 Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương 11/01/1994 Ngôn ngữ Anh Hội đồng 1 2/6/2016 5 8h00 P.09
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"