• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 27 tháng 09 năm 2016


THÔNG BÁO

(V/v đăng ký học lại học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh năm 2016)

Phòng QL đào tạo và CTSV thông báo cho những sinh viên các khóa 2015 trở về trước chưa hoàn thành chứng chỉ GDQP-AN sẽ đăng ký học cùng sinh viên khóa mới (khóa 2016) theo lịch cụ thể như sau:

 - Thời gian: từ 03/10 – 05/11/2016

- Địa điểm học: Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận (Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam - Tỉnh Bình Thuận).

- Học phí học lại: 150.000 đồng/tín chỉ (môn học Giáo dục quốc phòng gồm 8 tín chỉ, chia thành 3 học phần I, II, III) 

- Lịch học cụ thể xem tại website: www.pdt.upt.edu.vn

Lưu ý:

- Sinh viên đóng học phí tại phòng Kế toán và nộp phiếu đăng ký về Phòng Đào tạo để làm danh sách gởi Trường Quân sự Tỉnh. Hạn chót: Ngày 03/10/2016.

- Những sinh viên đã học Giáo dục quốc phòng – An ninh vào năm 2015 chưa đạt chỉ đóng phí học lại những học phần chưa đạt.

 

Trân trọng thông báo.

              

Nơi nhận: P. HIỆU TRƯỞNG
-        BGH (báo cáo)  
-        Các Khoa, web PDT  
-        Lưu: ĐT, Khoa  
 
ThS Nguyễn Văn Hiến

 


 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"