• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

KHÓA 2016

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Những NLCB của CN Mac-Lenin 1 13/03/2017 2 13h30-15h00 Khóa 2016   P.04
2 Toán cao cấp A1 15/03/2017 4 14h00-15h30 DH16TH
CD16TH
  P.10
3 Toán cao cấp C 15/03/2017 4 14h00-15h30 Khóa 2016   P.10
4 Lý luận nhà nước và pháp luật 15/03/2017 4 14h00-15h30 DH16LKT   P.10
5 Kinh tế vi mô 13/03/2017 2 15h00-16h30 DH16KS-N1   P.04
6 Tiếng Anh 1 17/03/2017 6 14h00-15h30 DH16TH   P.08
7 Tiếng anh tổng quát 1 17/03/2017 6 14h00-15h30 DH16TA3   P.08
8 Tin học căn bản 16/03/2017 5 14h00-15h30 DH16TA3   PM2
9 Tin học đại cương 16/03/2017 5 14h00-15h30 DH16TH
CD16TH
  PM2
10 Giáo dục thể chất 1 15/03/2017 4 7h30-9h00 Khóa 2016    
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"