• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

LỊCH THI LẠI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

CÁC LỚP LIÊN THÔNG

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Ngôn ngữ học 11/03/2017 7 18h00-19h00 VB216TA1 P.01
2 Kế toán mô phỏng chuyên ngành KT 1 13/03/2017 2 18h00-19h00 LT15KT P.05
3 Thanh toán quốc tế 13/03/2017 2 18h00-19h00 LT15TCNH P.05
4 Phân tích hoạt động kinh doanh 13/03/2017 2 18h00-19h00 LT16KT1 P.05
5 Ngữ pháp 2 17/03/2017 6 18h00-19h00 VB216TA1 P.01
6 Đọc 1 17/03/2017 6 19h00-20h00 VB216TA1 P.01
7 Ngữ pháp 2 17/03/2017 6 18h00-19h00 VB216TA2 P.01
8 Đọc 1 17/03/2017 6 19h00-20h00 VB216TA2 P.01
9 Thuế 13/03/2017 2 18h00-19h00 LT16KD P.05
10 Kế toán chi phí giá thành 13/03/2017 2 18h00-19h00 LT16KT2 P.05
11 Kinh tế vĩ mô 11/03/2017 7 18h00-19h00 LT16KD P.01
12 Nghiên cứu Marketing 17/03/2017 6 18h00-19h00 LT16KD P.01
13 Ngữ pháp 1 (Grammar 1) 11/03/2017 7 19h00-20h00 VB216TA1 P.01
14 Tiếng Anh 3 17/03/2017 6 18h00-19h00 LT16KT1 P.01
15 Tiếng Anh 3 17/03/2017 6 18h00-19h00 LT16KT2 P.01
16 Tiếng Anh 3 17/03/2017 6 18h00-19h00 LT16KD P.01
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"