• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 31 tháng 03 năm 2017

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 (ĐỢT 2)

TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP PHÒNG
1 Ngôn ngữ học 12/4/2017 4 14h00-15h30 DH16TA1 P.08
2 Ngôn ngữ học 12/4/2017 4 14h00-15h30 DH16TA2 P.04
3 Ngôn ngữ học 12/4/2017 4 14h00-15h30 DH16TA3 P.07
4 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 08h00-09h30 DH15TH P.08
5 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 14h00-15h30 DH15TCNH P.11
6 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 08h00-09h30 DH15KD P.04
7 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 08h00-09h30 DH15KT1 P.11
8 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 08h00-09h30 DH15KT2 P.08
9 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 08h00-09h30 DH15KS1 P.07
10 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 14h00-15h30 DH15KS2 P.04
11 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 14h00-15h30 DH15LH P.11
12 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 14h00-15h30 DH15TA1 P.08
13 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 14h00-15h30 DH15TA2 P.07
14 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 14h00-15h30 DH15TA3 P.08
15 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 14h00-15h30 CD15TA P.08
16 Đường lối CM của Đảng CSVN 19/4/2017 4 14h00-15h30 CD15KS P.04
17 Toán tài chính 27/4/2017 5 08h00-09h30 DH15TCNH P.04
18 Toán tài chính 27/4/2017 5 08h00-09h30 DH15KT1 P.07
19 Toán tài chính 27/4/2017 5 08h00-09h30 DH15KT2 P.04
20 Quản trị hành chính văn phòng 24/4/2017 2 14h00-15h30 DH15KD P.04
21 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 22/4/2017 7 08h00-09h30 DH15LH P.07
22 Hình vị học 25/4/2017 3 14h00-15h30 DH14TA1 P.07
23 Hình vị học 25/4/2017 3 14h00-15h30 DH14TA2 P.11
24 Hình vị học 25/4/2017 3 14h00-15h30 DH14TA3 P.11
25 Nghe 3 26/4/2017 4 14h00-15h30 DH15TA1 P.10
26 Nghe 3 26/4/2017 4 14h00-15h30 DH15TA2 P.08
27 Nghe 3 26/4/2017 4 14h00-15h30 DH15TA3 P.11
28 Nghe 3 26/4/2017 4 14h00-15h30 CD15TA P.11
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"