• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 18 tháng 05 năm 2017

LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NĂM 2017

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2013

TT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH NGÀNH  HỘI ĐỒNG NGÀY THỨ THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHÒNG
1 1354020006 Tăng Lê Uyên Đan 26/02/1994 Kế toán Hội đồng 1 03/06/2017 7 8h00 P.07
2 1354020019 Nguyễn Vũ An Hòa 08/11/1994 Kế toán Hội đồng 1 03/06/2017 7 8h00 P.07
3 1354020047 Ngô Thị Hoài Tịnh 16/08/1995 Kế toán Hội đồng 1 03/06/2017 7 8h00 P.07
4 1350103044 Trần Đặng Ngọc Bích 21/03/1995 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 01/06/2017 5 8h00 P.09
5 1350103045 Lương Thị Bông 14/04/1995 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 01/06/2017 5 8h00 P.09
6 1350103048 Nguyễn Thị Doan 17/07/1995 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 01/06/2017 5 8h00 P.09
7 1350103050 Trần Thị Hồng Hải 20/04/1994 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 01/06/2017 5 8h00 P.09
8 1350103062 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 23/08/1995 Quản trị khách sạn Hội đồng 1 01/06/2017 5 8h00 P.09
9 1351010004 Thái Bình Duy 15/06/1995 Công nghệ thông tin Hội đồng 1 31/05/2017 4 8h00 P.10
10 1351010011 Nguyễn Thị Minh Ngọc 02/03/1995 Công nghệ thông tin Hội đồng 1 31/05/2017 4 8h00 P.10
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"