• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 31 tháng 07 năm 2017

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM HỌC

KHÓA 2014, 2015, 2016 - NĂM HỌC 2017 - 2018

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/08/2017 ĐẾN NGÀY 19/08/2017)

­­ Ngày Buổi Thời gian Địa điểm Khóa Ngành học Nội dung thực hiện Giáo viên phụ trách
THỨ 3 (15/8/17) Sáng 7h30 Trường ĐH Phan Thiết (Dãy Phòng học số 1,2,3) 2014+ 2015+2016 Ngôn ngữ Anh

-  Khám sức khỏe đầu năm học

(Trường Đại học Phan Thiết hợp đồng với bệnh viện TP. Phan Thiết tổ chức khám sức khỏe đầu năm học cho sinh viên (Đây là quyền lợi đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc)

Phòng y tế trường + trợ lý khoa hỗ trợ thủ tục khám và quản lý sinh viên theo lịch khám sức khỏe
Chiều 13h30 2014+ 2015+2016 Kế  toán

THỨ 4

(16/8/17)

Sáng 7h30 2014+ 2015+2016 Công nghệ thông tin
Sáng 7h30 2014+ 2015+2016 Quản trị kinh doanh
Chiều 13h30 2015 Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành
Chiều 13h30 2014+ 2015+2016 Tài chính ngân hàng
Chiều 13h30 2016 Luật Kinh tế

THỨ 5

(17/8/17)

Sáng 7h30 2014+2016 Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

THỨ 3

(15/8/17)

Chiều

14h00

Phòng số 8 2014 + 2015 + 2016 Quản trị kinh doanh

- Gặp gỡ Trưởng, phó khoa trao đổi một số vấn đề liên quan trong năm học qua và năm học 2017-2018

- Đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2016-2017.

- Thông báo thời khóa biểu HKI năm học 2017-2018.

- Triển khai lớp học tiên tiến năm học 2017-2018

- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của khoa; và các vấn đề khác do khoa quy định...

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp, bí thư chi Đoàn lớp.

……….

Trưởng, phó khoa

và Trợ lý khoa.

Chiều

14h00

Phòng số 4 2014 Ngôn ngữ Anh

THỨ 4

(16/8/17)

Sáng 8h00 Phòng số 8

2014 + 2015

Kế toán
Chiều

14h00

Phòng số 7 2016

THỨ 4

(16/8/17)

Sáng 8h00 Phòng số 4 2016 Ngôn ngữ Anh
Chiều 14h00 Phòng số 4 2015

THỨ 4

(16/8/17)

Chiều 14h00 Phòng số 8 2014 Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

THỨ 5

(17/8/17)

Sáng 8h00 Phòng số 4 2015 Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành
Sáng 8h00 Phòng số 8 2014 + 2015 + 2016

Công nghệ thông tin

Chiều 14h00 Phòng số 4 2016 Quản trị khách sạn + QTDVDL & Lữ hành

THỨ 6

(18/8/17)

Sáng 8h00 Phòng số 8 2014 + 2015 + 2016 Tài chính ngân hàng + Luật Kinh tế
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"