• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

LỊCH HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 2017

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/09/2017 – 23/09/2017)

Thứ/Ngày

Thời gian

Địa điểm

Ngành

Nội dung thực hiện

THỨ 2

(18/9/17)

8h00- 8h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

Quản trị khách sạn + Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành + Luật kinh tế + Công nghệ thông tin+ Tài chính ngân hàng

Văn nghệ chào mừng tân sinh viên

8h30-11h30

Hoạch định mục tiêu cuộc đời

 

THỨ 2

(18/9/17)

13h30-14h00

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

Ngôn ngữ anh + Quản trị kinh doanh + Kế toán

Văn nghệ chào mừng tân sinh viên

14h00-17h00

 

Hoạch định mục tiêu cuộc đời

 

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Ngành

Nội dung thực hiện

THỨ 3

(19/9/17)

8h00-9h00

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

Ngôn ngữ anh + Quản trị kinh doanh + Kế toán

Nội dung 1:

Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018.

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…của Trường để tân sinh viên đăng ký tham gia.

9h00-11h00

Nội dung 2:

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Hội nhập quốc tế vào chương trình đào tạo.

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

THỨ 3

(19/9/17)

Từ 14h00- 15h00

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

Quản trị khách sạn + Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành + Luật kinh tế + Công nghệ thông tin+ Tài chính ngân hàng

Nội dung 1:

Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018.

- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể mỹ, thể thao,…của Trường để tân sinh viên đăng ký tham gia.

Từ 15h00- 17h00

Nội dung 2:

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ

- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.

- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ…

- Hội nhập quốc tế vào chương trình đào tạo.

- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Ngành

Nội dung thực hiện

THỨ 4

(20/9/17)

8h00-9h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

Quản trị khách sạn + Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành + Luật kinh tế + Công nghệ thông tin+ Tài chính ngân hàng

Giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng , chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

9h30 – 11h

-Giáo dục pháp luật về An toàn giao thông
-Tuyên truyền phổ biến , giáo dục pháp luật về An toàn giao thông

THỨ 4

(20/9/17)

14h00-15h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

Ngôn ngữ anh + Quản trị kinh doanh + Kế toán

Giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

15h30-17h00

-Giáo dục pháp luật về An toàn giao thông
-Tuyên truyền phổ biến , giáo dục pháp luật về An toàn giao thông

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Ngành

Nội dung thực hiện

THỨ 5

(21/9/17)

8h00-10h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

Quản trị khách sạn + Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành + Luật kinh tế + Công nghệ thông tin+ Tài chính ngân hàng

- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm,

- Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

THỨ 5

(21/9/17)

14h00-16h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

Ngôn ngữ anh + Quản trị kinh doanh + Kế toán

- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm,

- Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Ngành

Nội dung thực hiện

THỨ 6

(22/9/17)

8h00-10h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

Ngôn ngữ anh + Quản trị kinh doanh + Kế toán

- Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

- Phương pháp học Đại học

THỨ 6

(22/9/17)

14h00-16h30

Hội trường Đại học Phan Thiết

 

Quản trị khách sạn + Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành + Luật kinh tế + Công nghệ thông tin+ Tài chính ngân hàng

- Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

- Phương pháp học Đại học

THỨ 7

(23/9/17)

08h00

Hội trường Đại học Phan Thiết và các phòng học

 

Tất cả các ngành

Kiểm tra tất cả các nội dung đã học và cấp giấy chứng nhận hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” nếu không đạt sẽ phải kiểm tra lại.

NỘI DUNG LÀM VIỆC ĐẦU NĂM GIỮA KHOA VỚI SINH VIÊN

THỨ 2

(18/9/17)

08h00

Lầu 1.P101

Quản trị kinh doanh

Trưởng, phó khoa

và Trợ lý khoa.

 

THỨ 3

(19/9/17)

14h00

Lầu 1.P101

Kế toán

THỨ 4

(20/9/17)

08h00

Lầu 1.P101

Ngôn ngữ Anh

THỨ 4

(20/9/17)

14h00

Lầu 1.P102

Công nghệ thông tin

THỨ 5

(21/9/17)

14h00

Lầu 1.P101

Quản trị khách sạn + Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

THỨ 6

(22/9/17)

08h00

Lầu 1.P101

Tài chính ngân hàng + Luật kinh tế

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"