• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT & CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Bình Thuận, ngày 03 tháng 02 năm 2018


KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

ĐỢT THÁNG 1 NĂM 2018

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Quốc tịch Nơi sinh Năm tốt nghiệp Xếp
loại
Ngành Hệ
1 Đinh Xuân  Thọ 06/04/1993 Nam Kinh VN Bình Định 2018 Trung Bình Quản trị kinh doanh ĐH
2 Lê Thủy Tuyên 20/11/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Quản trị kinh doanh ĐH
3 Nguyễn Trung Huấn 07/12/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Quản trị kinh doanh ĐH
4 Phan Thanh Tài 26/08/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Quản trị kinh doanh ĐH
5 Lê Thị Thu Thủy 26/02/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Quản trị kinh doanh ĐH
6 Lê Nguyên Bồng 09/08/1983 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Quản trị kinh doanh ĐH
7 Phạm Nguyên Thắng 04/01/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Quản trị kinh doanh ĐH
8 Lê Đăng Trí 11/01/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Quản trị kinh doanh ĐH
9 Trần Phạm Anh Tuấn 16/02/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Quản trị kinh doanh ĐH
10 Đinh Thị Kim  Thoa 26/04/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Kế toán ĐH
11 Ngô Thị Ngọc Diễm 09/09/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Kế toán ĐH
12 Nguyễn Trọng Nguyên 12/10/1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Kế toán ĐH
13 Nguyễn Phạm Sương Sương 06/03/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Kế toán ĐH
14 Hồ Văn Tiến 23/07/1994 Nam Kinh VN Nghệ An 2018 Khá Kế toán ĐH
15 Phạm Thị Vân Khanh 07/04/1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Kế toán ĐH
16 Huỳnh Thị Kim 16/05/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Kế toán ĐH
17 Trần Trúc Liễu 03/10/1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Kế toán ĐH
18 Lê Nguyên Bảo My 10/09/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Kế toán ĐH
19 Trần Ngọc Thảo Nguyên 20/05/1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Kế toán ĐH
20 Huỳnh Thị Y Phụng 24/03/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Kế toán ĐH
21 Nguyễn Thị Sen 19/07/1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Kế toán ĐH
22 Trần Thị Thùy Trang 23/11/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Kế toán ĐH
23 Nguyễn Huỳnh Thiên Trang 28/11/1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Giỏi Kế toán ĐH
24 Tô Thị Kim Ngân 21/04/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Kế toán ĐH
25 Nguyễn Hoàng My 24/05/1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Tài chính ngân hàng ĐH
26 Nguyễn Hữu  Phúc 06/08/1990 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Tài chính ngân hàng ĐH
27 Nguyễn Minh Trí 05/08/1992 Nam Kinh VN Đà Nẵng 2018 Khá Tài chính ngân hàng ĐH
28 Lê Minh Thông 12/03/1992 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Tài chính ngân hàng ĐH
29 Nguyễn Thị Kim  Oanh 07/01/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Ngôn ngữ Anh ĐH
30 Nguyễn Trí Hồng Anh 18/08/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Ngôn ngữ Anh ĐH
31 Nguyễn Tô Uyên Lam 25/11/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Ngôn ngữ Anh ĐH
32 Nguyễn Đình Thi 19/06/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Quản trị khách sạn ĐH
33 Trần Thị Mỹ Trinh 25/05/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Quản trị khách sạn ĐH
34 Nguyễn Thị Ngọc Thì 27/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Quản trị khách sạn ĐH
35 Nguyễn Vũ Diệu  Phin 05/04/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Quản trị kinh doanh
36 Đặng Thị Bích Thủy 20/07/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Quản trị kinh doanh
37 Phan Thanh  Nam 26/02/1990 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Kế toán
38 Trần Thị Hạ Như 28/01/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Kế toán
39 Nguyễn Thị Ngọc Yến 06/10/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Kế toán
40 Lê Thị Vân Anh 16/01/1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Tài chính ngân hàng
41 Lê Đức Quốc Toàn 31/12/1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Tài chính ngân hàng
42 Nguyễn Quang Đức 05/12/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Công nghệ thông tin
43 Bùi Ngọc Thành 21/09/1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Quản trị khách sạn
44 Phạm Thuận  Hưng 09/04/1993 Nam Kinh VN Cà Mau 2018 Trung Bình Quản trị khách sạn
45 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 17/07/1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Khá Quản trị khách sạn
46 Nguyễn Hồ Kim Khánh 13/02/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Quản trị khách sạn
47 Trần Phạm Phương Quyên 12/06/1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Quản trị khách sạn

48 Nguyễn Hoàng Việt 18/05/1995 Nam Kinh VN Bình Thuận 2018 Trung Bình Quản trị khách sạn
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"