• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Phòng QLĐT & CTSV thông báo đến toàn thể sinh viên và giảng viên đang tham gia công tác giảng dạy tại Trường kế hoạch nghỉ lễ như sau:

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương:

Thời gian nghỉ lễ một ngày: 10/03 âm lịch (25/04/2018).

Ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế lao động 01/05:

Thời gian nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 30/04/2018 đến hết ngày 01/05/2018.

Đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên và giảng viên để thực hiện chế độ nghỉ lễ đúng thời gian quy định.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CTSV

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"