• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT&CTSV ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
 Số:        /TB-PĐT Bình Thuận, ngày 28 tháng 05 năm 2018

 THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu năm 2018)

Căn cứ nhu cầu nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quản lý, khai thác và xác lập quyền đối với kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Phan Thiết, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị tài sản trí tuệ trong các tổ chức nghiên cứu năm 2018 với nội dung như sau:

1/ Nội dung tập huấn

- Tổng quan về Sở hữu trí tuệ

- Vai trò của sở hữu trí tuệ với hoạt động nghiên cứu và triển khai

- Hướng dẫn xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu

- Các biện pháp quản lý và khai thác tài sản trí tuệ hiệu quả trong các tổ chức nghiên cứu.

2/ Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 7h45, thứ tư ngày 6/6/2018

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Phan Thiết

3/ Báo cáo viên

Các báo cáo viên của Cục Sở hữu trí tuệ

4/ Số lượng sinh viên tham dự và mã số quy ước sinh viên tham dự như sau:

- Khoa Du lịch: 50 sinh viên (mã số từ 01 đến 50)

- Khoa Ngoại ngữ: 50 sinh viên (mã số từ 51 đến 100)

- Khoa Kế toán: 50 sinh viên (mã số từ 101 đến 150)

- Khoa Tài chính ngân hàng: 30 sinh viên (mã số từ 151 đến 180)

- Khoa Quản trị kinh doanh: 30 sinh viên (mã số từ 181 đến 210)

- Khoa Công nghệ thông tin: 30 sinh viên (mã số từ 211 đến 240)

5/ Tổ chức thực hiện

- Khoa tự sắp xếp mã số thứ tự sinh viên tham dự theo mã quy ước trên, Phòng QLĐT & CTSV sẽ đánh số thứ tự theo từng khoa dán lên vị trí ngồi trong Hội trường để hỗ trợ khoa trong công tác điểm danh.

- Khoa gửi danh sách sinh viên tham dự về cho phòng QLĐT & CTSV (Nga phụ trách) hạn chót ngày 04/6/2018.

Đề nghị các khoa và sinh viên thực hiện đúng thời gian quy định trên!

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CTSV

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"