• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT&CTSV ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
 Số:.........../ĐHPT Bình Thuận, ngày 07 tháng 06 năm 2018

 THÔNG BÁO

(V/v Đăng ký học lại học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2018)

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2017-2018; căn cứ chương trình đào tạo khóa 2017 đã được điều chỉnh nên năm học 2017-2018 Trường Đại học Phan Thiết chưa tổ chức liên kết giảng dạy GDQ-AN với trường Quân sự Tỉnh;

Để không ảnh hưởng đến kế hoạch tốt nghiệp của các sinh viên nợ học phần GDQP-AN, phòng QLĐT&CTSV thông báo cho những sinh viên các khóa 2015 trở về trước chưa hoàn thành chứng chỉ GDQP-AN, đăng ký học để kịp xét tốt nghiệp vào năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: từ 18/6 – 13/7/2018

Địa điểm học: Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận (xã Hàm Mỹ - huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình Thuận).

Học phí học lại: 150.000 đồng/tín chỉ (môn học Giáo dục quốc phòng gồm 8 tín chỉ, chia thành 3 học phần I, II, III)

Đăng ký: Sinh viên đăng ký học lại làm đơn theo sự hướng dẫn của Khoa, nộp biên lai học phí và phiếu đăng ký về phòng Đào tạo trước ngày 14/6/2018.

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"