• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 02 tháng  08 năm 2018

LỊCH SINH HOẠT

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM 2018 - 2019

(KHÓA 2015, 2016, 2017)

Ngày

Thời gian

Địa điểm

Khóa

Ngành

Nội dung thực hiện

Thành phần tham dự

THỨ 4

(15/8/18)

8h00-11h00

Phòng Hội trường

 

2015 + 2016 + 2017

 

Quản trị nhà hàng khách sạn

I. Tổng kết năm học 2017-2018

- Gặp gỡ Trưởng, phó khoa trao đổi một số vấn đề liên quan trong năm học qua và năm học mới 2018-2019

- Tổng kết kết quả lớp học tiên tiến NH2017-2018

- Đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2017-2018.

II. Triển khai kế hoạch năm học mới 2018-2019

- Triển khai một số vấn đề liên quan đến năm học mới

- Thông báo thời khóa biểu HKI năm học 2018-2019.

- Triển khai lớp học tiên tiến năm học 2018-2019

- Triển khai quy chế đánh giá rèn luyện mới bắt đầu từ HK1 NH 2018-2019

- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 của khoa; và các vấn đề khác do khoa quy định...

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp, bí thư chi Đoàn lớp nếu có sự thay đổi.

- Giới thiệu cố vấn học tập cho SV biết để trao đổi trong năm học

- Trưởng, phó khoa

- Trợ lý khoa

- GV cố vấn học tập

- Đại điện phòng Công tác chính trị SV - Quan hệ doanh nghiệp và việc làm SV

- Đại diện phòng đào tạo & QLSV

THỨ 4

(15/8/18)

8h00-11h00

Phòng số 4

2015 + 2016 + 2017

Tài chính ngân hàng + Luật kinh tế

THỨ 5

(16/8/18)

8h00-11h00

Phòng số 7

2015 + 2016 + 2017

Quản trị DVDL&LH

THỨ 5

(16/8/18)

8h00-11h00

Phòng số 8

2016 + 2017

Kế toán

14h00-17h00

Phòng số 8

2015

THỨ 5

(16/8/18)

8h00-11h00

Phòng 201

2015 + 2016 + 2017

Công nghệ thông tin

THỨ 5

(16/8/18)

8h00-11h00

Phòng số 4

2015 + 2016

+ 2017

Quản trị kinh doanh

THỨ 7

(18/8/18)

8h00-11h00

Phòng Hội trường

2016 + 2017

Ngôn ngữ anh

14h00-17h00

Phòng 103

2015

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"