• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 10 tháng  11  năm 2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

HỆ ĐẠI  HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

-----------------------

TT LỚP MÔN HỌC MLH GIẢNG VIÊN Số
TC
Buổi 1 Buổi 2 Từ ngày Đến ngày
Tiết Thứ Phòng Tiết Thứ Phòng
1 VB218TA1 Luyện âm LAM04 Phan Gia Thịnh 3 8-11 7 P.101 8-11 CN P.101 19/11/18 30/12/18
2 VB218TA1 Nghe 1 NG101 Từ Thị Tuyết Vy 2 2-4 7 P.101 19/11/18 13/1/19
3 VB218TA1 Nói 1 NO101 Từ Thị Tuyết Vy 2 2-5 CN P.101 19/11/18 13/1/19
4 VB218TA1 Ngữ pháp 1

Lưu ý: Địa điểm học tại Văn phòng 2 - Trường Đại học Phan Thiết (Số 162 đường 19/4 - phường Xuân An - Tp. Phan Thiết)

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"