• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QLĐT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 28 tháng 05 năm 2019

 THÔNG BÁO

XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 06/2019

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Phòng QLĐT thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 06/2019 như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định của Trường Đại học Phan Thiết.

2. Thời gian: 

-Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/06/2019.

-Khoa xét duyệt và chuyển hồ sơ kèm danh sách sinh viên xét tốt nghiệp về phòng QLĐT trước ngày 19/06/2019.

-Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (dự kiến) 29/06/2019trên website của Phòng QLĐT, từ ngày 01/07/2019, sinh viên có thể đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời bằng việc gửi mail đến email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

3. Lệ phí xét tốt nghiệp, bằng cấp, tổ chức lễ...:500.000 đồng/sinh viên 

Để xét và công nghận tốt nghiệp cho sinh viên đúng thời hạn, đề nghị các khoa và sinh viên thực hiện theo đúng thời gian quy đinh trên.

Phòng QLĐT

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"