• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 07 tháng  08 năm 2019

LỊCH SINH HOẠT

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM 2019 - 2020

(KHÓA 2016, 2017, 2018)

Ngày Thời gian Địa điểm Khóa Ngành Nội dung thực hiện Thành phần tham dự

THỨ 2

(12/8/19)

7h45 -11h00

Phòng số 8

2016-2017-2018  Tài Chính – Ngân hàng + Quản trị kinh doanh

Khởi nghiệp trong sinh viên

-Triển khai đề án 1665:  Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025

- Định vị bản thân, tư duy khởi nghiệp

- Đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

- TS Trần Anh Dũng

13h45-17h00 2016-2017-2018 Kế toán + Kinh doanh quốc tế

THỨ 5

(15/8/19)

7h45 -11h00 Hội trường 2016 + 2017 + 2018 Quản trị nhà hàng khách sạn + Quản trị DVDL&LH + Công nghệ thông tin

THỨ 6

(16/8/19)

7h45 – 11h Hội trường 2016 + 2017 + 2018 Ngôn ngữ anh + Luật kinh tế

THỨ 4

(14/8/19)

7h45-9h00

Hội trường

 

2016 + 2017 + 2018

 

Quản trị nhà hàng khách sạn

I. Tổng kết năm học 2018-2019

- Gặp gỡ Trưởng, phó khoa trao đổi một số vấn đề liên quan trong năm học qua và năm học mới 2019-2020.

- Tổng kết kết quả lớp học tiên tiến NH2018-2019

- Đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2018-2019.

II. Triển khai kế hoạch năm học mới 2019-2020

- Triển khai một số vấn đề liên quan đến năm học mới

- Thông báo thời khóa biểu HKI năm học 2019-2020.

- Triển khai mục tiêu, sứ mệnh tầm nhìn Trường ĐHPT.

- Triển khai lớp học tiên tiến năm học 2019-2020

- Triển khai quy chế đánh giá rèn luyện năm học mới.

- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 của khoa; và các vấn đề khác do khoa quy định...

- Tổ chức bộ máy cán bộ lớp, bí thư chi Đoàn lớp nếu có sự thay đổi.

- Giới thiệu cố vấn học tập cho SV biết để trao đổi trong năm học

- Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong SV

- Triển khai quy chế học vụ áp dụng từ học kỳ I năm học 2019-2020 (Phòng QLĐT gửi nội dung triển khai).

- Trưởng, phó khoa

- Trợ lý khoa

- GV cố vấn học tập

- Đại điện phòng Công tác chính trị SV - Quan hệ doanh nghiệp và việc làm SV

- Đại diện phòng Quản lý Đào tạo & CTSV

THỨ 4

(14/8/19)

9h00-11h00 2016 + 2017 + 2018 Quản trị DVDL&LH

THỨ 5

(15/8/19)

7h45-10h00 Phòng số 8

2016 + 2017 + 2018

 

Luật kinh tế

THỨ 5

(15/8/19)

7h45-9h00

Phòng số 103

2016 + 2017 Tài chính - Kế toán - Ngân hàng

Thứ 5

(15/8/19)

9h00 – 11h00 2018 Tài chính - Kế toán - Ngân hàng

THỨ 5

(15/8/19)

9h00-11h00 Phòng 4

2016 + 2017 + 2018

 

Công nghệ thông tin

THỨ 6

(16/8/19)

7h45-10h00 Phòng số 103

2016 + 2017 + 2018

 

Quản trị kinh doanh + Kinh doanh quốc tế

THỨ 7

(17/8/19)

7h45-9h30

Hội trường

 

2016 + 2018 Ngôn ngữ anh
9h30-11h00 2017
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"