• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành DOWNLOAD
6078/BGDĐT-GDTX Công văn số 6078/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 2016-12-13
5532/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 5532/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 2016-11-11
6087/BGDĐT-TTr Công văn số 6087/BGDĐT-TTr về việc Triệu tập Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các trường đại học, cao đẳng 2016-12-13
2576/SVHTTDL-NVDL V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU của Tỉnh ủy 2016-12-13
2127/TB-BCH Kết quả việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ QPAN năm 2016 2016-12-05
4476/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Quyết định 1982/QD-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng chính phủ 2016-11-28
4475/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 2016-11-28
2565/SGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 của ngành Giáo dục tỉnh Bình Thuận. 2016-11-24
15/HĐTĐKT Kết nap thành viên vào Khối thi đua 5 của tỉnh 2016-11-22
2353/SGDĐT-VP Hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017 2016-11-03
2069/SLĐTBXH-VL Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. 2016-11-18
2141/BGDĐT-DTVNN Tiếp nhận lưu học sinh diện ngoài Hiệp định" 2016-05-25
1801/BCH-TM Kiểm tra công tác GDQP&AN ở các nhà trường trên địa bàn Tỉnh 2016-10-20
4818/BGDĐT-KTKĐCLGD Tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 2016-09-28
81/BTP Giới thiệu gương mặt thủ khoa đầu vào 2016 2016-10-13
1800/SLĐTBXH-VL Công văn đến số 446 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bình Thuận về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 5 2016-10-13
4806/BGDĐT-GDĐH Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016-09-28
6352/BGDDT-TĐKT Hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và xét khen thưởng năm học 2016 - 2017 2016-12-29
6186/CT-BGDĐT Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020. 2016-12-29
29/SGDĐT-TCCB Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh. 2017-01-05
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"