• nguyen manh hung
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành DOWNLOAD
6078/BGDĐT-GDTX Công văn số 6078/BGDĐT-GDTX về việc tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 2016-12-13
5532/BGDĐT-CTHSSV Công văn số 5532/BGDĐT-CTHSSV về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 2016-11-11
6087/BGDĐT-TTr Công văn số 6087/BGDĐT-TTr về việc Triệu tập Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg cho các trường đại học, cao đẳng 2016-12-13
2576/SVHTTDL-NVDL V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU của Tỉnh ủy 2016-12-13
2127/TB-BCH Kết quả việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ QPAN năm 2016 2016-12-05
4476/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Quyết định 1982/QD-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng chính phủ 2016-11-28
4475/UBND-KGVX Triển khai thực hiện Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 2016-11-28
2565/SGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015 của ngành Giáo dục tỉnh Bình Thuận. 2016-11-24
15/HĐTĐKT Kết nap thành viên vào Khối thi đua 5 của tỉnh 2016-11-22
2353/SGDĐT-VP Hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017 2016-11-03
2069/SLĐTBXH-VL Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. 2016-11-18
2141/BGDĐT-DTVNN Tiếp nhận lưu học sinh diện ngoài Hiệp định" 2016-05-25
1801/BCH-TM Kiểm tra công tác GDQP&AN ở các nhà trường trên địa bàn Tỉnh 2016-10-20
4818/BGDĐT-KTKĐCLGD Tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017 2016-09-28
81/BTP Giới thiệu gương mặt thủ khoa đầu vào 2016 2016-10-13
1800/SLĐTBXH-VL Công văn đến số 446 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Bình Thuận về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản khóa 5 2016-10-13
4806/BGDĐT-GDĐH Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2016-09-28
6352/BGDDT-TĐKT Hướng dẫn nội dung thi đua với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" và xét khen thưởng năm học 2016 - 2017 2016-12-29
6186/CT-BGDĐT Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020. 2016-12-29
29/SGDĐT-TCCB Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh. 2017-01-05

Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"