• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN LIÊN THÔNG NĂM 2016 Bình Thuận, ngày 16 tháng 09 năm 2016


LỊCH THI

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 2 NĂM 2016-2017

NGÀNH KẾ TOÁN, TCNH, CNTT, QTKD

TT MÔN THI NGÀNH NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ
1 TRIẾT   02/10/2016 8h00 P.08  
2 TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TCNH 01/10/2016 8h00 P.08  
3 NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TCNH 01/10/2016 14h00 P.08  
4 QUẢN TRỊ HỌC QTKD 01/10/2016 8h00 P.08  
5 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QTKD 01/10/2016 14h00 P.08  
6 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Kế toán 01/10/2016 8h00 P.08  
7 KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Kế toán 01/10/2016 14h00 P.08  
8 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CNTT 01/10/2016 8h00 P.08  
9 CƠ SỞ DỮ LIỆU CNTT 01/10/2016 14h00 P.08  

 

Ghi chú:        
- Địa điểm thi: Trường Đại học Phan Thiết - Số 225 Nguyễn Thông - Phường Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận
- Yêu cầu thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút.      
- Thí sinh mang theo CMND để làm thủ tục vào phòng thi (bắt buộc)      
           
        HỘI ĐỒNG TS LIÊN THÔNG ĐỢT 2 NĂM 2016
        CHỦ TỊCH
           
           
           
           
           
        TS. Phạm Đình Trung
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"