• nguyen manh hung
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 13 tháng 10 năm 2016

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CÁC NGÀNH

(KỲ THI NGÀY 01-02/10/2016)

Chú ý: Thí sinh trúng tuyển đến phòng đào tạo nhận giấy báo nhập học từ ngày 13/10 đến 15/10/2016

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn Ghi chú
Triết học Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính
1 KT01 Trần Thị Phúc 01/02/1987 8,0 7,0 7,0 TT
2 KT02 Lê Thị Nhung 27/10/1991 6,0 9,3 5,5 TT
3 KT03 Văn Thị Thùy Dung 1992 5,0 5,5 6,0 TT
4 KT04 Văn Thị Ngọc 07/05/1993 5,0 5,0 5,0 TT
5 KT05 Đào Xuân Trường 27/01/1995 5,0 7,0 7,0 TT
6 KT06 Lê Thị Thiên Trúc 02/04/1991 8,0 9,0 8,0 TT
7 KT07 Cao Hoài Đức 15/11/1992 6,0 6,0 5,0 TT
8 KT08 Lê Trọng  Nam 01/08/1994 6,0 6,0 5,5 TT
9 KT09 Nguyễn Hồ Trường 05/08/1986 8,0 10,0 7,0 TT
10 KT10 Tô Thị Kim Ngân 21/04/1995 8,0 6,5 6,0 TT
11 KT11 Nguyễn Thị Hương Ly 10/04/1991 v v v Vắng
14 TC01 Trần Thị Tuyết Duyên 07/05/1991 v v v  
15 TC02 Bùi Minh Hòa 18/06/1993 8,0 5,5 5,5 TT
16 TC03 Bùi Đình Khôi 01/06/1992 8,0 5,5 5,0 TT
17 TC04 Trần Thị Mai 22/06/1990 8,0 5,0 5,8 TT
18 TC05 Hoàng Thanh Thủy Ngân 20/08/1993 8,0 8,0 5,5 TT
19 TC06 Võ Thanh Phong 30/12/1992 v v v  
20 TC07 Võ Văn Thiện 19/11/1991 6,0 7,8 6,3 TT
21 TC08 Lê Thị Minh Thư 01/02/1992 8,0 8,8 9,3 TT
22 TC09 Châu Kim Vinh 06/04/1991 7,0 5,3 8,0 TT
23 QT01 Lê Nguyên Bồng 09/08/1983 5,5 7,5 6,0 TT
24 QT02 Nguyễn Hữu Chí 12/05/1991 v v v  
25 QT03 Hoàng Thị 07/08/1991 5,5 8,5 7,0 TT
26 QT04 Ngô Thị Thùy Linh 13/10/1991 8,0 8,5 6,0 TT
27 QT05 Lê Trưng Nương 18/06/1994 8,0 6,5 6,0 TT
28 QT06 Nguyễn Đoàn  Phúc 27/06/1994 5,0 6,0 6,0 TT
29 QT07 Nguyễn Duy Quí 16/05/1985 5,0 6,5 5,5 TT
30 QT08 Lê Trương Khánh Quyên 25/03/1994 5,5 9,5 6,0 TT
31 QT09 Phạm Nguyên Thắng 04/01/1995 8,0 6,5 5,5 TT
32 QT10 Nguyễn Ngọc Tiến 17/11/1991 5,0 6,5 6,0 TT
33 QT11 Lê Đăng Trí 11/01/1994 7,5 7,5 6,0 TT
34 QT12 Trần Phạm Anh Tuấn 16/02/1994 8,0 7,5 6,5 TT
35 QT13 Nguyễn Thị Kim Uyên 26/12/1991 6,0 8,5 8,0 TT
36 IT01 Nguyễn Thanh An 26/11/1988 5,0 4,0 5,5  
37 IT02 Trần Thị Diễm 03/02/1987 v v v  
38 IT03 Thanh Ngọc Huy 23/10/1986 5,0 2,5 6,3  
39 IT04 Phan Thị Phương Loan 22/06/1981 8,0 8,5 6,8 TT
40 IT05 Huỳnh Ngọc Mẫn 05/04/1983 v v v  
41 IT06 Trần An Ninh 26/04/1986 6,0 5,5 5,0 TT
42 IT07 Võ Ngọc Thằng 14/11/1984 5,0 9,5 7,8 TT
43 IT08 Trần Vũ Trọng Tín 08/04/1983 5,0 5,0 5,0 TT
44 IT09 Nguyễn Nhật  Vinh 06/06/1988 v v v   

Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"