• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 13 tháng 10 năm 2016

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CÁC NGÀNH

(KỲ THI NGÀY 01-02/10/2016)

Chú ý: Thí sinh trúng tuyển đến phòng đào tạo nhận giấy báo nhập học từ ngày 13/10 đến 15/10/2016

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn Ghi chú
Triết học Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính
1 KT01 Trần Thị Phúc 01/02/1987 8,0 7,0 7,0 TT
2 KT02 Lê Thị Nhung 27/10/1991 6,0 9,3 5,5 TT
3 KT03 Văn Thị Thùy Dung 1992 5,0 5,5 6,0 TT
4 KT04 Văn Thị Ngọc 07/05/1993 5,0 5,0 5,0 TT
5 KT05 Đào Xuân Trường 27/01/1995 5,0 7,0 7,0 TT
6 KT06 Lê Thị Thiên Trúc 02/04/1991 8,0 9,0 8,0 TT
7 KT07 Cao Hoài Đức 15/11/1992 6,0 6,0 5,0 TT
8 KT08 Lê Trọng  Nam 01/08/1994 6,0 6,0 5,5 TT
9 KT09 Nguyễn Hồ Trường 05/08/1986 8,0 10,0 7,0 TT
10 KT10 Tô Thị Kim Ngân 21/04/1995 8,0 6,5 6,0 TT
11 KT11 Nguyễn Thị Hương Ly 10/04/1991 v v v Vắng
14 TC01 Trần Thị Tuyết Duyên 07/05/1991 v v v  
15 TC02 Bùi Minh Hòa 18/06/1993 8,0 5,5 5,5 TT
16 TC03 Bùi Đình Khôi 01/06/1992 8,0 5,5 5,0 TT
17 TC04 Trần Thị Mai 22/06/1990 8,0 5,0 5,8 TT
18 TC05 Hoàng Thanh Thủy Ngân 20/08/1993 8,0 8,0 5,5 TT
19 TC06 Võ Thanh Phong 30/12/1992 v v v  
20 TC07 Võ Văn Thiện 19/11/1991 6,0 7,8 6,3 TT
21 TC08 Lê Thị Minh Thư 01/02/1992 8,0 8,8 9,3 TT
22 TC09 Châu Kim Vinh 06/04/1991 7,0 5,3 8,0 TT
23 QT01 Lê Nguyên Bồng 09/08/1983 5,5 7,5 6,0 TT
24 QT02 Nguyễn Hữu Chí 12/05/1991 v v v  
25 QT03 Hoàng Thị 07/08/1991 5,5 8,5 7,0 TT
26 QT04 Ngô Thị Thùy Linh 13/10/1991 8,0 8,5 6,0 TT
27 QT05 Lê Trưng Nương 18/06/1994 8,0 6,5 6,0 TT
28 QT06 Nguyễn Đoàn  Phúc 27/06/1994 5,0 6,0 6,0 TT
29 QT07 Nguyễn Duy Quí 16/05/1985 5,0 6,5 5,5 TT
30 QT08 Lê Trương Khánh Quyên 25/03/1994 5,5 9,5 6,0 TT
31 QT09 Phạm Nguyên Thắng 04/01/1995 8,0 6,5 5,5 TT
32 QT10 Nguyễn Ngọc Tiến 17/11/1991 5,0 6,5 6,0 TT
33 QT11 Lê Đăng Trí 11/01/1994 7,5 7,5 6,0 TT
34 QT12 Trần Phạm Anh Tuấn 16/02/1994 8,0 7,5 6,5 TT
35 QT13 Nguyễn Thị Kim Uyên 26/12/1991 6,0 8,5 8,0 TT
36 IT01 Nguyễn Thanh An 26/11/1988 5,0 4,0 5,5  
37 IT02 Trần Thị Diễm 03/02/1987 v v v  
38 IT03 Thanh Ngọc Huy 23/10/1986 5,0 2,5 6,3  
39 IT04 Phan Thị Phương Loan 22/06/1981 8,0 8,5 6,8 TT
40 IT05 Huỳnh Ngọc Mẫn 05/04/1983 v v v  
41 IT06 Trần An Ninh 26/04/1986 6,0 5,5 5,0 TT
42 IT07 Võ Ngọc Thằng 14/11/1984 5,0 9,5 7,8 TT
43 IT08 Trần Vũ Trọng Tín 08/04/1983 5,0 5,0 5,0 TT
44 IT09 Nguyễn Nhật  Vinh 06/06/1988 v v v   
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"