• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THI LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH NGÀNH KẾ TOÁN, VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH
ĐỢT 1 NĂM 2015-2016

TT

CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

1

Duyệt hồ sơ dự thi (hồ sơ liên thông CĐ-ĐH)

từ 07/3 đến 12/3/2016

Khoa Kế toán

2

Tổ chức ôn thi

Từ ngày 12/03 – 20/03/2016

Phòng ĐT, Khoa

Có lịch ôn thi cụ thể

3

Các QĐ, danh sách thi, thẻ dự thi

Trước ngày 20/3/2016

Phòng Đào tạo

4

Tổ chức thi

-                     - Thời gian: Từ ngày 02-03/04/2016 (thứ 7, CN)

-                     - Địa điểm: HTA-CS1

Hội đồng thi

-       Sáng ngày 02/4: 8h00 – 10h00, môn Triết.

-       Sáng ngày 03/4: 8h00 – 10h00, môn Nguyên lý kế toán và Đọc.

-       Chiều ngày 03/4: 14h00 -16h00, môn Kế toán tài chính và Ngữ pháp.

5

Chấm thi

Từ ngày 04-9/4/2016

Ban chấm thi

6

Thủ tục sau khi thi: phách, điểm thi, thông báo kết quả, gọi sinh viên nhập học,…

Từ ngày 11-14/4/2016

Phòng khảo thí, phòng đào tạo

7

Nhập học của tân sinh viên

Dự kiến 18/4/2016

Phòng Đào tạo

 

 

Thi liên thông CĐ-ĐH ngành Kế toán, văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm học 2016-2017

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"