• nguyen manh hung
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THI LIÊN THÔNG CĐ LÊN ĐH NGÀNH KẾ TOÁN, VĂN BẰNG 2 TIẾNG ANH
ĐỢT 1 NĂM 2015-2016

TT

CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

1

Duyệt hồ sơ dự thi (hồ sơ liên thông CĐ-ĐH)

từ 07/3 đến 12/3/2016

Khoa Kế toán

2

Tổ chức ôn thi

Từ ngày 12/03 – 20/03/2016

Phòng ĐT, Khoa

Có lịch ôn thi cụ thể

3

Các QĐ, danh sách thi, thẻ dự thi

Trước ngày 20/3/2016

Phòng Đào tạo

4

Tổ chức thi

-                     - Thời gian: Từ ngày 02-03/04/2016 (thứ 7, CN)

-                     - Địa điểm: HTA-CS1

Hội đồng thi

-       Sáng ngày 02/4: 8h00 – 10h00, môn Triết.

-       Sáng ngày 03/4: 8h00 – 10h00, môn Nguyên lý kế toán và Đọc.

-       Chiều ngày 03/4: 14h00 -16h00, môn Kế toán tài chính và Ngữ pháp.

5

Chấm thi

Từ ngày 04-9/4/2016

Ban chấm thi

6

Thủ tục sau khi thi: phách, điểm thi, thông báo kết quả, gọi sinh viên nhập học,…

Từ ngày 11-14/4/2016

Phòng khảo thí, phòng đào tạo

7

Nhập học của tân sinh viên

Dự kiến 18/4/2016

Phòng Đào tạo

 

 

Thi liên thông CĐ-ĐH ngành Kế toán, văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh đợt 1 năm học 2016-2017


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"