• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
  Bình Thuận, ngày 07 tháng 10 năm 2016

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

(ĐỢT 2 NĂM 2016)

(Ban hành kèm theo quyết định số ……/QĐ-ĐHPT ngày 07/10/2016 của Chủ tịch HĐTS Đại học văn bằng 2)

STT SBD HỌ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH ĐM1 ĐM2 ĐTC GHI CHÚ
1 NNA01 Nguyễn Châu Hoàng Anh 04/12/1987 Nữ Bình Thuận 9,2 5,6 14,8  
2 NNA02 Nguyễn Hữu Bằng 12/05/1982 Nam Bình Thuận 9,6 6,0 15,6  
3 NNA03 Đỗ Huỳnh Hải Đăng 27/06/1988 Nam Bình Thuận 9,2 8,4 17,6  
4 NNA04 Nguyễn Vũ Đông 21/09/1988 Nam Bình Thuận 8,4 5,1 13,5  
5 NNA05 Nguyễn Hữu 13/11/1992 Nam Bình Thuận 5,2 5,0 10,2  
6 NNA06 Ngô Hữu Hùng 02/12/1976 Nam Bình Thuận 8,4 5,0 13,4  
7 NNA07 Hồ Thị Kim Liên 15/01/1992 Nữ Bình Thuận 8,8 5,4 14,2  
8 NNA08 Nguyễn Sỹ Nhạc 21/09/1988 Nữ Bình Thuận 9,6 6,2 15,8  
9 NNA09 Trần Văn Quốc 11/04/1980 Nam Bình Thuận 6,0 4,6 10,6  
10 NNA10 Trần Lê Sa 08/01/1987 Nam Bình Thuận 6,4 6,0 12,4  
11 NNA11 Nguyễn Thị Như Thảo 12/04/1986 Nữ Bình Thuận 8,8 8,0 16,8  
12 NNA12 Lê Thị Diệp Thảo 03/08/1989 Nữ Bình Thuận 9,6 8,6 18,2  
13 NNA14 Ngô Thị Thuyết 30/02/1979 Nữ Bình Thuận 8,4 7,6 16,0  
14 NNA15 Đỗ Văn Tứ 22/02/1988 Nam Nam Định 9,2 8,2 17,4  

 

 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"