• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT VÀ CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 18 tháng 09 năm 2018

LỊCH ÔN THI

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 NĂM 2018

NGÀNH TIẾNG ANH

TT MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TIẾT THỨ NGÀY PHÒNG GHI CHÚ
1 ĐỌC Nguyễn Hoàng Mỹ Phương 2-5 7 29/09/2018 P.202A từ 7g35 đến 11g10
(nghỉ giải lao 15 phút)
2 ĐỌC Nguyễn Hoàng Mỹ Phương 8-11 7 29/09/2018 P.202A từ 13g20 đến 16g55 (nghỉ giải lao 15 phút)
3 NGỮ PHÁP Trịnh Thanh Toản 2-5 CN 30/09/2018 P.202A từ 7g35 đến 11g10
(nghỉ giải lao 15 phút)
4 NGỮ PHÁP Trịnh Thanh Toản 8-11 CN 30/09/2018 P.202A từ 13g20 đến 16g55 (nghỉ giải lao 15 phút)

Phòng QLĐT & CTSV

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"