• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QLĐT VÀ CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2018

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NĂM 2018

HỆ CHÍNH QUY NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

STT SBD HỌ VÀ TÊN   NGÀY SINH GIỚI TÍNH NƠI SINH ĐM1 ĐM2 ĐTC
1 NNA02 Hoàng Thị Ngọc  Châu 21/02/1991 Nữ Bình Thuận 9 8.8 17.8
2 NNA03 Nguyễn Thị Bích  Đào 15/03/1983 Nữ Lâm Đồng 9.6 8.9 18.5
3 NNA04 Nguyễn Xuân  Hải 10/01/1984 Nam Phú Yên 9.2 8.8 18
4 NNA07 Trần Đức Song  Huynh 04/03/1987 Nam Bình Thuận 7.4 8.2 15.6
5 NNA08 Ngô Ngọc  Hưng 09/03/1986 Nam Bình Thuận 8.4 8.2 16.6
6 NNA09 Phan Thị Hoàng  Lam 24/11/1993 Nữ Bình Thuận 9.2 7.7 16.9
7 NNA10 Trương Thị Thu  Lành 21/08/1989 Nữ Bình Thuận 9.2 7.8 17
8 NNA14 Nguyễn Thị  Toàn 16/06/1991 Nữ Bình Thuận 8.6 8 16.6
9 NNA15 Trương Thị  Tòng 08/01/1985 Nữ Bình Thuận 7.4 7.4 14.8
10 NNA16 Đinh Hoàng Anh  Tuấn 25/07/1992 Nam Ninh Thuận 7.6 8.4 16
11 NNA17 Phạm Duy  Tuệ 05/05/1988 Nam Bình Thuận 5.2 5 10.2
12 NNA19 Nguyễn Xuân  Thể 16/05/1980 Nam Bình Thuận 5.2 5.8 11
13 NNA22 Nguyễn Thị Vũ  Vy 07/05/1989 Nữ Bình Thuận 6.2 6.8 13
14 NNA24 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 30/04/1994 Nữ Bình Thuận 8.2 8.2 16.4
15 NNA25 Võ Ngọc Lệ Hằng 10/08/1971 Nữ Bình Thuận 5.2 5 10.2
16 NNA26 Đặng Thiên Ân 02/11/1980 Nam Bình Thuận 5.8 5 10.8
17 NNA27 Trần Ngọc Phĩ Tuý 19/10/1979 Nữ Bình Thuận 8 5.3 13.3
18 NNA28 Hồ Nhật Linh 02/09/1978 Nam Nghệ An 5.4 6.6 12
19 NNA29 Lương Thị Thùy Trang 28/04/1983 Nữ Bình Thuận 6.4 6.6 13
20 NNA30 Nguyễn Anh Thư 23/05/1987 Nữ Bình Thuận 6.2 6.6 12.8
21 NNA31 Ngô Lâm Nhật Khánh 27/05/1982 Nam Bình Thuận 7.4 7.1 14.5
22 NNA32 Nguyễn Xuân Quang 26/07/1985 Nam Bình Thuận 5.2 5.7 10.9
23 NNA33 Phan Thị Mai Phượng 30/07/1983 Nữ Bình Thuận 6 5.4 11.4

 

Phòng QLĐT & CTSV

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"