• nguyen manh hung
  • dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • vo khac truong thi
Get Adobe Flash player

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

PHÒNG QL ĐÀO TẠO VÀ CT SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Bình Thuận, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

LỊCH ÔN THI

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐỢT 1 NĂM 2015-2016

NGÀNH TIẾNG ANH

TT MÔN HỌC GIẢNG VIÊN SL TIẾT THỨ NGÀY PHÒNG GHI CHÚ
1 ĐỌC Hà Thiên Vương   2-5 7 19/03/2016 P.10-CS1 từ 7g35 đến 11g10
(nghỉ giải lao 15 phút)
2 ĐỌC Hà Thiên Vương   2-5 CN 20/03/2016 P.10-CS1 từ 7g35 đến 11g10
(nghỉ giải lao 15 phút)
3 NGỮ PHÁP Huỳnh Thị Thu Thủy   2-5 CN 13/03/2016 P.10-CS1 từ 7g35 đến 11g10
(nghỉ giải lao 15 phút)
4 NGỮ PHÁP Huỳnh Thị Thu Thủy   8-11 CN 13/03/2016 P.10-CS1 từ 13g20 đến 16g55 (nghỉ giải lao 15 phút)

 

 

xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"