• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
STT HO VA TEN NGAY SINH GIOI TINH DAN TOC QUOC TICH NOI SINH SO VAN BANG SO VAO SO NGANH HE
1 Nguyễn Đình Huy 15-03-1993 Nam Kinh VN Khánh Hòa B323789 51/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
2 Nguyễn Ngọc Thạch 20-08-1993 Nam Kinh VN Ninh Thuận B323790 52/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
3 Trần Ngô Minh Vũ 20-08-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B323791 53/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
4 Bùi Cao Hoàng Phúc 05-04-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400944 196/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
5 Nguyễn Tấn Hoàng 15-06-1994 Nam Kinh VN Ninh Thuận B400945 197/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
6 Phạm Nhật Khanh 04-10-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400946 198/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
7 Hoàng Thái Sơn 17-10-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400947 199/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
8 Trần Đình Hoan 09-06-1995 Nam Kinh VN Bình Thuận B400948 200/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
9 Huỳnh Chí Minh Hùng 06-10-1994 Nam Kinh VN Bà Rịa - Vũng Tàu B400949 201/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
10 Nguyễn Lê Vy Thanh 27-06-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400950 202/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
11 Võ Tấn Vương 23-04-1993 Nam Kinh VN TP.HCM B400951 203/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
12 Nguyễn Văn Toản 13-11-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400952 204/2016 Công nghệ thông tin Cao đẳng
13 Trần Thị Thu Hảo 05-11-1988 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215481 96/2016 Công nghệ thông tin Đại học
14 Nguyễn Thị Xuân Hiền 15-05-1984 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215482 97/2016 Công nghệ thông tin Đại học
15 Trần Minh Tiến 04-12-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215483 98/2016 Công nghệ thông tin Đại học
16 Bùi Du Dương 26-04-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215552 314/2016 Công nghệ thông tin Đại học
17 Đồng Kim Ánh 20-11-1990 Nữ Kinh VN Thanh Hóa B400801 7/2016 Kế toán Cao đẳng
18 Trương Thị Thảo Nguyên 20-12-1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400802 8/2016 Kế toán Cao đẳng
19 Trần Thị Ngọc Kim 10-08-1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400803 9/2016 Kế toán Cao đẳng
20 Đỗ Thị Thanh Nhàn 02-04-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323792 10/2016 Kế toán Cao đẳng
21 Ngô Thị Thuý Diễm 01-10-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323793 11/2016 Kế toán Cao đẳng
22 Bùi Thị Bích Dung 15-12-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323794 12/2016 Kế toán Cao đẳng
23 Văn Thị Thuỳ Dung 14-06-1905 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323795 13/2016 Kế toán Cao đẳng
24 Bùi Thế Hùng 03-03-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận B323796 14/2016 Kế toán Cao đẳng
25 Nguyễn Thị Phương Linh 21-04-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323797 15/2016 Kế toán Cao đẳng
26 Nguyễn Thị Minh Trâm 06-02-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323798 16/2016 Kế toán Cao đẳng
27 Trần Thị Phong Hải 12-12-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323799 17/2016 Kế toán Cao đẳng
28 Lê Thị Ngọc Hằng 07-03-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323800 18/2016 Kế toán Cao đẳng
29 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 06-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323801 19/2016 Kế toán Cao đẳng
30 Nguyễn Thị Trúc Ly 10-09-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323802 20/2016 Kế toán Cao đẳng
31 Đặng Đỗ Minh Nhật 16-08-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323803 21/2016 Kế toán Cao đẳng
32 Ngô Thị Thanh Vân 16-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323804 22/2016 Kế toán Cao đẳng
33 Nguyễn Thị Nhung 16-03-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323805 23/2016 Kế toán Cao đẳng
34 Nguyễn Thị Ngọc Quý 20-11-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323806 24/2016 Kế toán Cao đẳng
35 Đặng Thị Hồng Thúy 12-08-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323807 25/2016 Kế toán Cao đẳng
36 Võ Thị Tuyền 16-11-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B323808 26/2016 Kế toán Cao đẳng
37 Lê Thị Thu Hương 29-11-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400866 118/2016 Kế toán Cao đẳng
38 Lê Thị Dung 18-02-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400867 119/2016 Kế toán Cao đẳng
39 Đào Thị Hồng Thảo 01-01-1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400868 120/2016 Kế toán Cao đẳng
40 Nguyễn Thị Minh Trâm 28-09-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400869 121/2016 Kế toán Cao đẳng
41 Bùi Thị Kim Hoa 27-02-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400870 122/2016 Kế toán Cao đẳng
42 Nguyễn Trần Thanh Thảo 08-08-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400871 123/2016 Kế toán Cao đẳng
43 Nguyễn Ngọc Phương Chi 14-03-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400872 124/2016 Kế toán Cao đẳng
44 Phạm Văn Ngọc Hân 25-09-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400873 125/2016 Kế toán Cao đẳng
45 Trần Thị Thanh Huyền 30-04-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400874 126/2016 Kế toán Cao đẳng
46 Trương Anh Trà 27-06-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400875 127/2017 Kế toán Cao đẳng
47 Châu Nữ Như Ý 15-05-1994 Nữ Chăm VN Ninh Thuận B400876 128/2016 Kế toán Cao đẳng
48 Tô Thị Ánh Ngọc 25-07-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400877 129/2016 Kế toán Cao đẳng
49 Hồ Hoàng Trâm Anh 29-05-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400878 130/2016 Kế toán Cao đẳng
50 Nguyễn Thị Hoàng Anh 11-11-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400879 131/2016 Kế toán Cao đẳng
51 Nguyễn Thị Kim Anh 11-09-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400880 132/2016 Kế toán Cao đẳng
52 Trần Thị Thùy Anh 23-05-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400881 133/2016 Kế toán Cao đẳng
53 Trần Ngọc Tú Châu 21-04-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400882 134/2016 Kế toán Cao đẳng
54 Cao Hoài Đức 15-11-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận B400883 135/2016 Kế toán Cao đẳng
55 Nguyễn Thị Hiền 03-02-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400884 136/2016 Kế toán Cao đẳng
56 Đinh Thị Trúc Lâm 03-02-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400885 137/2016 Kế toán Cao đẳng
57 Phạm Lê Thùy Lâm 07-10-1993 Nữ Kinh VN Ninh Thuận B400886 138/2016 Kế toán Cao đẳng
58 Huỳnh Thị Mỹ Linh 22-07-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400887 139/2016 Kế toán Cao đẳng
59 Nguyễn Thị Phương Loan 20-10-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400888 140/2016 Kế toán Cao đẳng
60 Phan Thị Hồng Loan 13-02-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400889 141/2016 Kế toán Cao đẳng
61 Đào Thị Minh Lý 16-06-1905 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400890 142/2016 Kế toán Cao đẳng
62 Lâm Huỳnh My 06-04-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400891 143/2016 Kế toán Cao đẳng
63 Lê Trọng Nam 01-08-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400892 144/2016 Kế toán Cao đẳng
64 Nguyễn Thị Ngã 10-04-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400893 145/2016 Kế toán Cao đẳng
65 Tô Thị Kim Ngân 21-04-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400894 146/2016 Kế toán Cao đẳng
66 Nguyễn Đoàn Phúc 27-06-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400895 147/2016 Kế toán Cao đẳng
67 Trịnh Thị Ngọc Phước 03-04-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400896 148/2016 Kế toán Cao đẳng
68 Đỗ Phương Thi 10-01-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400897 149/2016 Kế toán Cao đẳng
69 Trần Thị Cẩm Thiên 17-12-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400898 150/2016 Kế toán Cao đẳng
70 Châu Thị Anh Thư 06-06-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400899 151/2016 Kế toán Cao đẳng
71 Phạm Thị Thanh Thúy 10-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400900 152/2016 Kế toán Cao đẳng
72 Nguyễn Thị Bích Trâm 06-03-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400901 153/2016 Kế toán Cao đẳng
73 Cao Thị Trang 15-02-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400902 154/2016 Kế toán Cao đẳng
74 Đào Xuân Trường 27-01-1995 Nam Kinh VN Bình Thuận B400903 155/2016 Kế toán Cao đẳng
75 Võ Thị Kim Tuyết 21-05-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400904 156/2016 Kế toán Cao đẳng
76 Nguyễn Thùy Thanh Trà 22-10-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400905 157/2016 Kế toán Cao đẳng
77 Nguyễn Thị Ngọc Mai 18-02-1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215484 73/2016 Kế toán Đại học
78 Nguyễn Ngọc Phương Trà 02-10-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215485 74/2016 Kế toán Đại học
79 Lương Vũ Minh Hiền 15-10-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215486 75/2016 Kế toán Đại học
80 Đỗ Thành Long 23-06-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215487 76/2016 Kế toán Đại học
81 Lâm Thị Kim Thoa 02-12-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215488 77/2016 Kế toán Đại học
82 Nguyễn Thị Bảo Trâm 12-11-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215489 78/2016 Kế toán Đại học
83 Lê Thị Minh Tranh 07-01-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215490 79/2016 Kế toán Đại học
84 Thái Thị Thanh Thúy 29-09-1988 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215491 80/2016 Kế toán Đại học
85 Hoàng Ngọc Khánh 20-09-1981 Nam Kinh VN Quảng Nam 1215492 81/2016 Kế toán Đại học
86 Trần Thị Kim Oanh 10-08-1985 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215493 82/2016 Kế toán Đại học
87 Nguyễn Thị Bích Dung 11-04-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215520 249/2016 Kế toán Đại học
88 Nguyễn Thị Hà 20-07-1993 Nữ Kinh VN Lâm Đồng 1215521 250/2016 Kế toán Đại học
89 Nguyễn Thị Thu Hà 16-06-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215522 251/2016 Kế toán Đại học
90 Nguyễn Thị Xuân Hương 10-04-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215523 252/2016 Kế toán Đại học
91 Đỗ Thị Huyền 23-11-1994 Nữ Kinh VN Thái Bình 1215524 253/2016 Kế toán Đại học
92 Huỳnh Thị Thanh Loan 06-03-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215525 254/2016 Kế toán Đại học
93 Trần Thị Mỹ 16-01-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215526 255/2016 Kế toán Đại học
94 Trần Thị Đang Thanh 29-07-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215527 256/2016 Kế toán Đại học
95 Trần Thị Thanh Thảo 21-06-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215528 257/2016 Kế toán Đại học
96 Nguyễn Minh Thức 10-04-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215529 258/2016 Kế toán Đại học
97 Phạm Thị Trương 14-12-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215530 259/2016 Kế toán Đại học
98 Dương Thị Thanh Tuyết 24-08-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215531 260/2016 Kế toán Đại học
99 Lê Thị Mỹ Thuy 30-03-1988 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215532 261/2016 Kế toán Đại học
100 Trịnh Thị Đoan Trinh 18-09-1990 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215533 262/2016 Kế toán Đại học
101 Phan Thế Công Phát 16-11-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận B400833 37/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
102 Võ Lê Lam Châu 30-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400834 38/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
103 Trương Ngọc Khánh Hòa 02-09-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400835 39/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
104 Đào Thị Lý 14-12-1994 Nữ Kinh VN Thanh Hóa B400836 40/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
105 Nguyễn Thị Hồng Yến 26-01-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400837 41/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
106 Mai Thị Hồng Bàng 20-08-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400838 42/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
107 Đoàn Phương Duyên 22-08-1994 Nữ Kinh VN Bình Định B400839 43/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
108 Lê Thị Ngọc Huyền 30-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400840 44/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
109 Nguyễn Thị Diễm Ngọc 19-06-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400841 45/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
110 Võ Thị Tiền Phương 13-11-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400842 46/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
111 Lê Anh Phương Thy 01-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400843 47/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
112 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 25-09-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400844 48/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
113 Lê Thị Cẩm Vân 10-01-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400845 49/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
114 Trần Thị Thùy Vân 18-11-1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400846 50/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
115 Trần Thanh Tuấn 02-12-1990 Nam Kinh VN Bình Thuận B400916 168/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
116 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 20-10-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400917 169/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
117 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 24-11-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400918 170/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
118 Trần Thị Thùy Dương 15-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400919 171/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
119 Hán Thị Hòa 20-06-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400920 172/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
120 Trần Hồng Kha 29-06-1992 Nữ Hoa VN Bình Thuận B400921 173/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
121 Nguyễn Thị Minh Nguyên 04-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400922 174/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
122 Trần Thiện Nhân 04-07-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400923 175/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
123 Nguyễn Thị Lâm Oanh 21-06-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400924 176/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
124 Lê Thị Phương 02-04-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400925 177/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
125 Nguyễn Thị Kim Tâm 01-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400926 178/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
126 Trương Thị Ngọc Thảo 15-07-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400927 179/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
127 Huỳnh Thị Kim Thoa 20-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400928 180/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
128 Nguyễn Thị Bích Tiên 10-07-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400929 181/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
129 Phạm Thị Thanh Yên 25-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400930 182/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
130 Trần Thị Vân Anh 30-09-1995 Nữ Kinh VN Hà Tĩnh B400931 183/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
131 Bùi Bảo Châu 02-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400932 184/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
132 Phạm Thị Thuý Hằng 20-08-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400933 185/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
133 Nguyễn Như Hiếu 20-10-1995 Nam Kinh VN Bình Thuận B400934 186/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
134 Dương Thị Kim Hoa 26-10-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400935 187/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
135 Hồ Vũ Thiết Hương 09-07-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400936 188/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
136 Phan Hoàng Kiều Nga 29-03-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400937 189/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
137 Hoàng Hà Nhi 08-02-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400938 190/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
138 Lê Hà Hữu Phát 06-12-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400939 191/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
139 Huỳnh Thị Hồng Thảo 03-10-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400940 192/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
140 Síu Thanh Tuấn 28-09-1995 Nam Kinh VN Ninh Thuận B400941 193/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
141 Võ Thị Bích Vân 16-01-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400942 194/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
142 Nguyễn Đặng Kim Hoài 01-12-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400943 195/2016 Ngôn ngữ Anh Cao đẳng
143 Trần Thị Em 22-09-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 103988 93/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
144 Lê Thị Ngọc Hằng 25-03-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 103987 94/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
145 Nguyễn Thị Thanh Hương 15-08-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 103989 95/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
146 Nguyễn Vũ Thục Mỹ Tiên 02-02-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153903 281/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
147 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22-11-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153904 282/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
148 Nguyễn Thị Bích Hà 13-02-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153905 283/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
149 Nguyễn Thị Thu Hằng 25-10-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153906 284/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
150 Đỗ Thị Hiền 30-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153907 285/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
151 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 18-01-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153908 286/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
152 Nguyễn Thị Thanh Hiền 22-02-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153909 287/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
153 Lê Thị Thùy Hương 14-08-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153910 288/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
154 Mai Diệp Liêm 20-02-1994 Nữ Kinh VN Bình Định 153911 289/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
155 Đinh Thị Ngọc Liên 17-04-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153912 290/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
156 Nguyễn Thị Diễm My 08-06-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153913 291/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
157 Trần Thị Nhu Mỵ 10-10-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153914 292/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
158 Mai Bội Ngọc 24-11-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153915 293/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
159 Hoàng Ý Nhi 10-12-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153916 294/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
160 Huỳnh Thị Nhị 07-10-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153917 295/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
161 Bùi Thị Hồng Oanh 20-06-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153918 296/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
162 Lâm Kiều Oanh 23-01-1994 Nữ Hoa VN Bình Thuận 153919 297/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
163 Nguyễn Thị Phấn 21-08-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153920 298/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
164 Nguyễn Đặng Như Thảo 02-04-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153921 299/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
165 Phan Gia Thịnh 27-01-1990 Nam Hoa VN Bình Thuận 153922 300/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
166 Nguyễn Thị Bảo Thơm 24-03-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153923 301/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
167 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 10-08-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153924 302/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
168 Nguyễn Hoài Thùy Trâm 05-08-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153925 303/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
169 Nguyễn Thị Thảo Trân 27-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153926 304/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
170 Nguyễn Thị Lệ Trinh 28-06-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153927 305/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
171 Trần Thị Thùy Trinh 12-02-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153895 306/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
172 Nguyễn Huỳnh Thảo Văn 20-11-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153896 307/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
173 Nguyễn Thị Thu Vinh 10-12-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153897 308/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
174 Nguyễn Thị Tấn Hoàng Vương 01-11-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153898 309/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
175 Nguyễn Thị Thanh Mai 16-02-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153899 310/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
176 Võ Thị Tuyết Thanh 24-04-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153900 311/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
177 Trần Thị Cẩm Tiên 20-12-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 153901 312/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
178 Nguyễn Thái Hoàng 10-12-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 153902 313/2016 Ngôn ngữ Anh Đại học
179 Nguyễn Thị Bình 23-11-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400974 226/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
180 Võ Thị Kim Hân 01-01-1994 Nữ Kinh VN Ninh Thuận B400975 227/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
181 Nguyễn Văn Hậu 20-11-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400976 228/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
182 Lê Thị Xuân Hường 03-11-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400977 229/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
183 Phan Thị Ngọc Hường 21-04-1995 Nữ Kinh VN Đồng Nai B400978 230/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
184 Trần Thị Quyên 11-10-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400979 231/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
185 Đặng Thị Như Quỳnh 04-04-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400980 232/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
186 Trần Diệp Anh Thư 20-01-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400981 233/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
187 Việt Anh Thư 10-12-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400982 234/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
188 Trương Thị Trường Thúy 21-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400983 235/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
189 Hồ Trung Tín 24-11-1995 Nam Kinh VN Bình Thuận B400984 236/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
190 Nguyễn Thanh Tuấn 14-01-1995 Nam Kinh VN Bình Thuận B400985 237/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
191 Đặng Thị Băng Tuyền 11-01-1995 Nữ Kinh VN Bến Tre B400986 238/2016 Quản trị DV DL&LH Cao đẳng
192 Lương Thị Mỹ Duyên 15-10-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400804 54/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
193 Thông Duyệt 08-03-1994 Nam Chăm VN Bình Thuận B400805 55/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
194 Nguyễn Thị Phương Hoa 17-01-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400806 56/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
195 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 02-09-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400807 57/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
196 Nguyễn Thị Út Nga 13-11-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400808 58/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
197 Lê Thị Tuyết Nhi 28-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400809 59/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
198 Nguyễn Thị Hà Trang 05-07-1994 Nữ Kinh VN Ninh Thuận B400810 60/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
199 Châu Thị Hải Vân 16-06-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400811 61/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
200 Nguyễn Thị Kim Anh 31-07-1994 Nữ Kinh VN Ninh Thuận B400812 62/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
201 Nguyễn Thị Yến Nhi 19-04-1994 Nữ Kinh VN Quảng Ngãi B400813 63/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
202 Đỗ Thị Kiều Phương 10-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400814 64/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
203 Nguyễn Thanh Thiện 22-07-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400815 65/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
204 Trần Thanh Trung 28-10-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400816 66/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
205 Đào Tư Nha 28-02-1994 Nam Kinh VN Hưng Yên B400847 99/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
206 Nguyễn Thảo Chi 14-04-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400953 205/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
207 Nguyễn Chí Cường 20-01-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận B400954 206/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
208 Nguyễn Minh Phương 20-10-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400987 207/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
209 Nguyễn Thanh Quy 20-11-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400956 208/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
210 Bùi Văn Lượm 17-05-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400957 209/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
211 Bùi Thị Kim Thủy 09-03-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400958 210/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
212 Cao Thiện Tiến 02-02-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400959 211/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
213 Nguyễn Thị Tuyết Nga 05-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400960 212/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
214 Trần Thị Ngọc Thuận 04-10-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400961 213/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
215 Lê Thị Thanh Thủy 04-05-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400962 214/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
216 Lê Thị Ngọc Trân 23-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400963 215/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
217 Nguyễn Thị Bích Vân 14-01-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400964 216/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
218 Nguyễn Thị Kim Hoa 01-08-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400965 217/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
219 Lê Thị Anh Đào 10-07-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400966 218/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
220 Nguyễn Văn Đông 08-01-1995 Nam Kinh VN Bình Thuận B400967 219/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
221 Phạm Nguyên Khang 11-08-1995 Nam Kinh VN Bình Thuận B400968 220/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
222 Nguyễn Công Hải Minh 20-02-1995 Nam Kinh VN Bình Thuận B400969 221/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
223 Lê Trưng Nương 18-06-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400970 222/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
224 Trần Thị Lê Thuy 25-09-1995 Nữ Kinh VN Bình Định B400971 223/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
225 Nguyễn Thị Thủy Tiên 26-03-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400972 224/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
226 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 06-07-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400973 225/2016 Quản trị khách sạn Cao đẳng
227 Huỳnh Thị Kim Thủy 05-07-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215553 315/2016 Quản trị khách sạn Đại học
228 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01-07-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215554 316/2016 Quản trị khách sạn Đại học
229 Đinh Thị Kim Chi 04-03-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215555 317/2016 Quản trị khách sạn Đại học
230 Trần Thị Hồng Diễm 24-09-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215556 318/2016 Quản trị khách sạn Đại học
231 Nguyễn Xuân Công Hậu 20-04-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215557 319/2016 Quản trị khách sạn Đại học
232 Tạ Hồng Hiệp 27-06-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215558 320/2016 Quản trị khách sạn Đại học
233 Nguyễn Trung Hiếu 21-08-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215559 321/2016 Quản trị khách sạn Đại học
234 Phan Chế Hiếu 12-07-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215560 322/2016 Quản trị khách sạn Đại học
235 Đinh Thị Minh Hương 03-01-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215561 323/2016 Quản trị khách sạn Đại học
236 Cù Thị Tuyết Ngân 05-10-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215562 324/2016 Quản trị khách sạn Đại học
237 Dương Thị Kim Ngân 08-01-1994 Nữ Chăm VN Ninh Thuận 1215563 325/2016 Quản trị khách sạn Đại học
238 Lê Đồng Phương Nhi 15-12-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215564 326/2016 Quản trị khách sạn Đại học
239 Lê Thị Kim Oanh 15-02-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215565 327/2016 Quản trị khách sạn Đại học
240 Nguyễn Trọng Quyền 11-09-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215566 328/2016 Quản trị khách sạn Đại học
241 Trần Thảo Sương 23-01-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215567 329/2016 Quản trị khách sạn Đại học
242 Lê Thị Phương Thảo 13-12-1992 Nữ Kinh VN Hậu Giang 1215568 330/2016 Quản trị khách sạn Đại học
243 Lê Thị Kim Yến 20-04-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215569 331/2016 Quản trị khách sạn Đại học
244 Trần Quỳnh Mỹ Phương 09-12-1994 Nữ Kinh VN Ninh Thuận 1215570 332/2016 Quản trị khách sạn Đại học
245 Nguyễn Hữu Hà 13-11-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215571 333/2016 Quản trị khách sạn Đại học
246 Huỳnh Công Tuấn 12-02-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215572 334/2016 Quản trị khách sạn Đại học
247 Lê Thị Ngọc Châu 14-07-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215573 335/2016 Quản trị khách sạn Đại học
248 Nguyễn Thị Bảo Diệu 25-03-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215574 336/2016 Quản trị khách sạn Đại học
249 Nguyễn Thị Bích Phượng 29-09-1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400817 1/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
250 Trần Thị Loan 18-09-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400818 2/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
251 Lê Thị Phượng 15-08-1993 Nữ Kinh VN Bình Phước B400819 3/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
252 Trần Thị Lành 01-02-1993 Nữ Kinh VN Quảng Nam B400820 4/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
253 Lê Đăng Trí 11-01-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400821 5/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
254 Nguyễn Thị Triết 06-12-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400822 6/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
255 Nguyễn Thị Nga 07-10-1991 Nữ Kinh VN Hà Tĩnh B400848 100/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
256 Nguyễn Quốc Trung 08-05-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400849 101/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
257 Võ Thị Minh Phương 20-04-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400850 102/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
258 Võ Mạnh Cường 11-03-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400851 103/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
259 Trương Thanh Liêm 19-12-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400852 104/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
260 Trương Minh Nguyệt 12-03-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400853 105/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
261 Huỳnh Ngọc Sang 30-04-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400854 106/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
262 Nguyễn Thị Thảo Duyên 16-05-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400855 107/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
263 Đoàn Thị Xuân Duyên 13-06-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400856 108/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
264 Nguyễn Đình Hòa 03-11-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400857 109/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
265 Nguyễn Thị Hậu 09-06-1992 Nữ Kinh VN Ninh Thuận B400858 110/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
266 Huỳnh Thanh Hiền 20-11-1995 Nam Kinh VN Bình Thuận B400859 111/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
267 Nguyễn Vĩnh Long 10-01-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400860 112/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
268 Đỗ Thị Thùy Nguyên 05-10-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400861 113/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
269 Trần Vũ Sinh Sơn 15-11-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận B400862 114/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
270 Phạm Nguyên Thắng 04-01-1995 Nam Kinh VN Bình Thuận B400863 115/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
271 Trần Phạm Anh Tuấn 16-02-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận B400864 116/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
272 Nguyễn Huyền Trang 10-11-1995 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400865 117/2016 Quản trị kinh doanh Cao đẳng
273 Nguyễn Thị Thu Sang 10-09-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215494 67/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
274 Nguyễn Nhật Thùy Duyên 19-03-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215495 68/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
275 Lê Thị Minh Hằng 29-11-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215496 69/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
276 Nguyễn Trung Hiếu 01-08-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215497 70/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
277 Đặng Quốc Việt 28-05-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215498 71/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
278 Lê Trung Hữu 03-03-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215499 72/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
279 Đào Xuân Trung 18-05-1991 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215510 239/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
280 Bùi Thị Thủy Tiên 03-07-1992 Nữ Mường VN Bình Thuận 1215511 240/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
281 Nguyễn Thị Hiền Diệu 22-10-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215512 241/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
282 Phan Thị Hoàng Lam 24-11-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215513 242/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
283 Lưu Tuyết Ngân 09-07-1993 Nữ Kinh VN Bà Rịa - Vũng Tàu 1215514 243/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
284 Nguyễn Trương Tri 27-02-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215515 244/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
285 Mai Thị Ngọc Chăm 20-04-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215516 245/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
286 Bùi Ngô Thanh Tuyền 28-11-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215517 246/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
287 Lê Đồng Ý Nhi 15-12-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215518 247/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
288 Nguyễn Ngọc Trung 04-07-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215519 248/2016 Quản trị kinh doanh Đại học
289 Bùi Đình Khôi 01-06-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận B400823 27/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
290 Lê Trương Thanh Thư 02-06-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400824 28/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
291 Nguyễn Phú Tuân 26-07-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400825 29/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
292 Ngô Thị Bảo An 26-09-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400826 30/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
293 Huỳnh Tấn Phúc 02-01-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận B400827 31/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
294 Nguyễn Quốc Trực 21-11-1992 Nam Kinh VN Bình Thuận B400828 32/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
295 Huỳnh Thị Kim Lê 16-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400829 33/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
296 Nguyễn Thị Quỳnh Mai 02-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400830 34/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
297 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 16-12-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400831 35/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
298 Trần Thanh Tú 11-07-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400832 36/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
299 Bùi Minh Hoà 18-06-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400906 158/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
300 Nguyễn Minh Huy 07-11-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận B400907 159/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
301 Lâm Mỹ Dung 08-10-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400908 160/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
302 Đặng Đình Nhi 01-06-1991 Nam Chăm VN Bình Thuận B400909 161/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
303 Lê Thị Bích Huệ 11-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400910 162/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
304 Lê Đình Sự 10-04-1991 Nam Kinh VN Thanh Hóa B400911 163/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
305 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 14-03-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400912 164/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
306 Dương Thị Thùy Trang 20-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400913 165/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
307 Dương Thị Hồng Vân 25-05-1994 Nữ Kinh VN Quảng Ngãi B400914 166/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
308 Nguyễn Thị Vân 18-02-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận B400915 167/2016 Tài chính ngân hàng Cao đẳng
309 Nguyễn Quốc Đại 01-03-1991 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215500 83/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
310 Nguyễn Trường Thịnh 01-12-1991 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215501 84/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
311 Trần Đinh Toàn 22-09-1991 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215502 85/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
312 Võ Thị Bạch Mai 07-02-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215503 86/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
313 Võ Thị Bích Trâm 01-02-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215504 87/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
314 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 02-09-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215505 88/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
315 Trương Thị Tuyết Trang 31-10-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215506 89/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
316 Văn Huỳnh Minh Truyền 21-07-1993 Nam Chăm VN Bình Thuận 1215507 90/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
317 Lê Thị Kim Hiệp 23-06-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215508 91/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
318 Phạm Quang Huy 02-02-1992 Nam Kinh VN Nam Kinh 1215509 92/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
319 Bùi Thị Hoài Thương 10-06-1991 Nữ Kinh VN Đồng Nai 1215534 263/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
320 Hồ Thị Thanh Tuyền 16-03-1991 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215535 264/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
321 Nguyễn Thị Mai Hoa 21-12-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215536 265/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
322 Trần Trịnh Trúc Linh 19-08-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215537 266/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
323 Võ Ngọc Ái Như 02-10-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215538 267/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
324 Thái Thị Vân 24-04-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215539 268/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
325 Bùi Thị Phương Thảo 24-01-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215540 269/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
326 Nguyễn Thị Ngọc Trầm 26-03-1993 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215541 270/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
327 Nguyễn Thị Minh Trang 01-05-1992 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215542 271/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
328 Ngô Tấn Anh 23-05-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215543 272/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
329 Huỳnh Thị Phương Nhã 10-10-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215544 273/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
330 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10-02-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215545 274/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
331 Trương Quốc Phụng 19-08-1994 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215546 275/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
332 Võ Thị Ngọc Thiện 24-05-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215547 276/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
333 Thông Thị Thanh Thu 02-07-1994 Nữ Chăm VN Bình Thuận 1215548 277/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
334 Võ Ngọc Tiến 07-09-1993 Nam Kinh VN Bình Thuận 1215549 278/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
335 Nguyễn Thị Phương Trúc 13-06-1993 Nữ Kinh VN Ninh thuận 1215550 279/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
336 Bùi Thanh Xuyên 27-01-1994 Nữ Kinh VN Bình Thuận 1215551 280/2016 Tài chính ngân hàng Đại học
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"