• dai hoc phan thiet tuyen sinh dot 1 nam 2018
  • sinh vien ke nap dang
Get Adobe Flash player
TT Ngành đào tạo (*) Tổng số SVTN Chia theo giới tính Tổng số SVTN được khảo sát Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi Chia theo tình trạng việc làm Tỷ lệ SVTN có việc làm(**)  SL SVTN có việc làm chia theo khu vực làm việc
Mã ngành Tên ngành Nam Nữ SL SVTN có việc làm  SL SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao SL SVTN chưa có việc làm  Khu vực nhà nước Khu vực tư nhân Liên doanh nước ngoài Tự tạo việc làm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 51480201 CNTT 12 11 1 12 12 10 2 0 100.0% 1 8 0 1
2 52480201 CNTT 4 2 2 4 4 4 0 0 100.0% 0 4 0 0
3 51340301 KT 60 7 53 60 52 40 3 9 82.7% 2 37 0 1
4 52340301 KT 24 3 21 24 24 24 0 0 100.0% 2 22 0 0
5 51220201 TA 42 6 36 42 42 36 2 4 90.5% 3 26 0 7
6 52220201 NNA 36 2 34 36 36 30 3 3 91.7% 3 22 1 4
7 51340103 QTDVDL&LH 13 3 10 13 13 12 1 0 100.0% 1 11 0 0
8 51340107 QTKS 35 12 23 35 35 30 2 3 91.4% 0 24 0 6
9 52340107 QTKS 22 7 15 22 22 20 2 0 100.0% 0 17 0 3
10 51340101 QTKD 24 11 13 24 24 21 2 1 95.8% 2 13 0 6
11 52340101 QTKD 16 6 10 16 16 14 0 2 87.5% 1 10 0 3
12 51340201 TCNH 20 9 11 20 20 17 1 2 90.0% 2 12 0 3
13 52340201 TCNH 28 8 20 28 28 26 0 2 92.9% 3 20 0 3
Tổng cộng: 336 87 249 336 328 284 18 26 92.1% 20 226 1 37
xet hoc ba truc tuyen

Tìm kiếm thông tin

THUOC LA VA BENH TIM MACH

Hộp thư liên hệ


Trường Đại học Phan Thiết là trường Đại học đầu tiên và duy nhất tại tỉnh Bình Thuận, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực với tôn chỉ: "CƠ SỞ VẬT CHẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - CHĂM SÓC SINH VIÊN"