Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:      /TB-ĐHPT Bình Thuận, ngày    tháng    năm 2023

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ CÓ BẰNG ĐẠI HỌC

(VĂN BẰNG 2) - HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023

Căn cứ công văn số 6133/BGDĐT-GDĐH ngày 28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Phan Thiết đào tạo bằng đại học thứ 2 các ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh;

Căn cứ Quyết định 122/QĐ-ĐHPT ngày 27/04/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết về việc tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên thông đối với người có bằng đại học khác học ngành Luật kinh tế, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học hệ chính quy của trường Đại học Phan Thiết;

Căn cứ Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/03/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học.

Trường Đại học Phan Thiết thông báo tuyển sinh đại học bằng thứ 2 hệ chính quy đối với người đã có bằng đại học như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Những thí sinh đã tốt nghiệp một bằng đại học khác không phân biệt loại hình đào tạo. Trường hợp văn bằng thứ nhất do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Ngành tuyển sinh:

STT

Ngành tuyển

Mã ngành

Học phí

1

Ngôn Ngữ Anh

7220201

650.000

2

Công nghệ thông tin

7480201

650.000

3

Quản trị kinh doanh

7340101

600.000

4

Kế Toán

7340301

600.000

5

Tài chính – Ngân hàng

7340201

600.000

6

Luật kinh tế

7380107

600.000

7

Quản trị khách sạn

7810201

650.000

8

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

650.000

3. Phương thức tuyển sinh:

Trường Đại học Phan Thiết tổ chức xét tuyển căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy của ngành đào tạo thứ nhất trình độ đại học nếu đạt một trong 2 tiêu chí sau:

+ Điểm trung bình chung tích lũy theo thang điểm 10: từ 5,0 trở lên.

+ Điểm trung bình chung tích lũy theo thang điểm 4: từ 2,0 trở lên.

4. Thời gian đào tạo: 02 năm (4 học kỳ).

5. Hình thức đào tạo: Có hai hình thức học

+ Học tập trung liên tục vào các buổi tối trong tuần sau 17h00

+ Học cả ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

6. Hồ sơ dự tuyển:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

+ Bản tự khai lý lịch (theo mẫu)

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng)

+ Bản sao bảng điểm toàn khóa chương trình đại học (có công chứng)

7. Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ hồ sơ

8. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 30/06/2023

+ Hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo hoặc gửi qua đường bưu điện về phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Phan Thiết số 225 Nguyễn Thông - Phú Hài - Phan Thiết - Bình Thuận

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Phan Thiết.

Số 225 – Nguyễn Thông – P. Phú Hài – Tp. Phan Thiết – T. Bình Thuận.

Điện thoại: (0252) 246 1372 – 246 1373 – 628 3838

Website: www.upt.edu.vn;  Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..         

Nơi nhận HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu; (đã ký)
- Các Khoa, Phòng, Website;  
- Lưu VT, Phòng QLĐT.  PGS. Ts Võ Khắc Thường
lien thong dai hoc tai binh thuan