Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
 
 
Số TT MSSV hovaten_VN Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ngành đào tạo
1 K11THO0001 Nguyễn Thành Bảo 04/01/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
2 K11THO0003 Trần Văn Chiến 25/11/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
3 K11THO0008 Bùi Khánh Duy 05/03/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
4 K11THO0010 Nguyễn Quốc Duy 07/02/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
5 K11THO0011 Lê Xuân Hân 15/04/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
6 K11THO0015 Phùng Kim Huy 04/10/2001 Hà Nội Nam Công nghệ thông tin
7 K11THO0016 Trang Đăng Khải 01/01/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
8 K11THO0018 Phạm Hoàng Minh Khôi 19/12/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
9 K11THO0019 Lê Ngọc Lâm 11/10/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
10 K11THO0020 Nguyễn Quang Mẫn 23/10/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
11 K11THO0022 Nguyễn Hoàng Nhân 10/04/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
12 K11THO0027 Bùi Thanh Thiện 01/09/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
13 K11THO0028 Nguyễn Minh Thuận 02/04/2001 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
14 K11THO0029 Nguyễn Ngọc Tiến 02/08/2001 Đăk Nông Nam Công nghệ thông tin
15 K11KSA0099 Nguyễn Ngọc Mỹ An 23/02/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
16 K11KSA0152 Trần Thị Thúy An 20/09/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
17 K11KSA0153 Trần Thị Bé Anh 11/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
18 K11KSA0102 Nguyễn Thị Hoài Ánh 01/12/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
19 K11KSA0049 Mai Thị Bích 03/11/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
20 K11KSA0005 Nguyễn Phương Hoài Chi 27/08/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
21 K11KSA0106 Nguyễn Thị Hồng Diễm 17/06/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
22 K11KSA0107 Trần Thị Ngọc Điệp 20/09/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
23 K11KSA0108 Võ Thị Diệu 28/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
24 K11KSA0156 Võ Thị Thùy Dung 07/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
25 K11KSA0006 Phan Thị Ngọc Giàu 18/11/2000 Ninh Thuận Nữ Quản trị khách sạn
26 K11KSA0008 Phan Kim Hằng 19/04/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
27 K11KSA0110 Phan Dương Thúy Thanh Hằng 18/04/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
28 K11KSA0009 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 21/03/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
29 K11KSA0057 Nguyễn Thị Thanh Hiên 04/09/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
30 K11KSA0114 Võ Trọng Hiếu 16/10/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
31 K11KSA0157 Võ Thị Minh Hiếu 15/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
32 K11KSA0011 Phạm Thanh Hoàng 02/03/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
33 K11KSA0013 Hoàng Văn Hướng 27/07/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
34 K11KSA0161 Phạm Ngọc Huy 01/02/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
35 K11KSA0118 Võ Quang Khoa 29/05/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
36 K11KSA0017 Hoàng Thị Phương Lan 03/09/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
37 K11KSA0120 Trương Thị Mỹ Linh 26/01/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
38 K11KSA0164 Nguyễn Huỳnh Ngọc Tuyết Linh 15/05/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
39 K11KSA0065 Nguyễn Vũ Hoàng My 20/01/1999 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
40 K11KSA0066 Nguyễn Lê Trà My 09/01/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
41 K11KSA0071 Ngô Thị Bích Ngọc 02/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
42 K11KSA0169 Trương Trọng Hồng Ngọc 02/01/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
43 K11KSA0024 Lê Ngọc Thiệu Nhi 14/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
44 K11KSA0025 Hà Thị Yến Nhi 11/06/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
45 K11KSA0072 Lê Yến Nhi 01/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
46 K11KSA0127 Nguyễn Thị Quỳnh Như 13/02/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
47 K11KSA0172 Thường Ngọc Ý Như 18/11/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
48 K11KSA0202 Cao Thị Hồng Nhung 05/07/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
49 K11KSA0128 Châu Ngọc Phương 10/04/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
50 K11KSA0129 Đoàn Ngọc Phương 03/07/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
51 K11KSA0176 Trương Thị Kim Phương 12/06/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
52 K11KSA0029 Trần Thị Mỹ Phượng 12/08/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
53 K11KSA0032 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 09/04/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
54 K11KSA0130 Nguyễn Thị Bích Quỳnh 14/06/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
55 K11KSA0180 Nguyễn Thị Lệ Thắm 29/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
56 K11KSA0183 Nguyễn Thị Minh Thơ 13/06/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
57 K11KSA0036 Nguyễn Thị Hồng Thơm 28/10/2000 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
58 K11KSA0082 Bùi Lê Anh Thuận 06/09/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
59 K11KSA0185 Huỳnh Thị Thanh Thùy 12/04/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
60 K11KSA0085 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 07/03/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
61 K11KSA0086 Nguyễn Thị Hồng Trâm 12/06/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
62 K11KSA0088 Nguyễn Thị Ngọc Trân 13/11/2001 Lâm Đồng Nữ Quản trị khách sạn
63 K11KSA0091 Phan Thị Trinh 28/03/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
64 K11KSA0138 Trần Ngọc Trình 26/05/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
65 K11KSA0139 Lý Thành Trúc 23/11/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
66 K11KSA0093 Nguyễn Ngọc Tường 23/11/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
67 K11KSA0043 Võ Thị Thanh Tuyền 17/09/2000 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
68 K11KSA0095 Võ Thị Thanh Tỵ 03/07/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
69 K11KSA0146 Đỗ Thanh Vân 09/09/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
70 K11KSA0191 Lê Thị Vẹn 28/03/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
71 K11KSA0096 Phạm Hồ Thảo Vi 04/08/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
72 K11KSA0097 Võ Thanh Vinh 04/05/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
73 K11KSA0147 Võ Thành Trường Vũ 07/06/2001 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
74 K11KSA0046 Lê Nguyễn Bảo Vy 10/01/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
75 K11KSA0150 Ngô Thị Thiện Vy 11/05/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
76 K11KSA0151 Võ Như Ý 06/07/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
77 K11LHA0001 Đào Nguyễn Thùy An 10/12/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
78 K11LHA0003 Nguyễn Thị Việt Chi 10/11/2001 Quảng Bình Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
79 K11LHA0017 Trương Thị Ngọc Linh 25/07/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
80 K11LHA0020 Trương Thị Ngọc Mai 14/04/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
81 K11LHA0021 Trương Nhật Minh 20/01/2001 Bình Thuận Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
82 K11LHA0027 Nguyễn Ngọc Nhi 17/09/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
83 K11LHA0029 Tạ Lâm Thiện Như 20/11/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
84 K11LHA0033 Nguyễn Nhật Tân 18/04/2001 Bình Thuận Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
85 K11LHA0056 Nguyễn Thị Hoài Thương 12/11/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
86 K11LHA0044 Lê Thị Kim Tiến 01/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
87 K11LHA0046 Đặng Thị Mỹ Trinh 18/09/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
88 K11LHA0047 Nguyễn Thị Thanh Trinh 31/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
89 K11LHA0049 Lương Minh Trường 07/01/2001 Bình Thuận Nam Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
90 K11NNA0001 Nguyễn Ngọc Mỹ Ái 05/11/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
91 K11NNA0104 Từ Mỹ Ân 20/08/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
92 K11NNA0105 Nguyễn Thị Kim Anh 11/08/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
93 K11NNA0106 Trương Ngọc Nhã Anh 08/04/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
94 K11NNA0107 Lê Thanh Bình 01/07/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
95 K11NNA0004 Lê Thị Bảo Châu 05/06/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
96 K11NNA0058 Trần Quốc Đạt 28/04/2001 Bình Thuận Nam Ngôn ngữ Anh
97 K11NNA0108 Thông Thị Mỹ Diệu 28/08/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
98 K11NNA0059 Nguyễn Thị Thục Đoan 14/06/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
99 K11NNA0010 Lê Trần Hoài Duyên 12/02/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
100 K11NNA0111 Mai Kỳ Duyên 11/09/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
101 K11NNA0112 Ngô Thị Mỹ Duyên 06/10/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
102 K11NNA0113 Phạm Gia Thi Hạ 14/08/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
103 K11NNA0011 Trần Nguyễn Gia Hân 16/09/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
104 K11NNA0062 Thái Thiên Hân 12/07/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
105 K11NNA0064 Dương Thị Hồng Hạnh 07/03/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
106 K11NNA0013 Thái Thị Diễm Hậu 13/10/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
107 K11NNA0065 Nguyễn Thị Hiền 04/02/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
108 K11NNA0115 Võ Thị Diệu Hương 12/10/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
109 K11NNA0116 Lê Thị Xuân Hương 20/10/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
110 K11NNA0118 Nguyễn Huy Khãi 05/09/2001 Bình Thuận Nam Ngôn ngữ Anh
111 K11NNA0119 Nguyễn Duy Khang 24/11/2001 Bình Thuận Nam Ngôn ngữ Anh
112 K11NNA0017 Mai Sỹ Khánh 22/02/2001 Bình Thuận Nam Ngôn ngữ Anh
113 K11NNA0068 Bùi Trang Khánh 28/05/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
114 K11NNA0071 Nguyễn Thị Kiều Linh 23/01/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
115 K11NNA0072 Nguyễn Mai Phương Linh 10/09/2001 Quảng Nam Nữ Ngôn ngữ Anh
116 K11NNA0121 Nguyễn Thị Hồng Miên 25/06/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
117 K11NNA0122 Đoàn Thị Thanh Mơ 07/07/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
118 K11NNA0073 Vòng Lỷ Mùi 24/02/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
119 K11NNA0074 Lưu Thị My My 19/11/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
120 K11NNA0021 Dương Nguyệt Bảo Ngân 07/11/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
121 K11NNA0022 Nguyễn Thanh Kim Ngân 02/03/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
122 K11NNA0075 Nguyễn Thị Thanh Ngân 09/07/1998 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
123 K11NNA0123 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/08/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
124 K11NNA0124 Nguyễn Thị Thuỳ Ngân 01/07/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
125 K11NNA0125 Trần Nguyễn Hoàng Ngọc 25/05/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
126 K11NNA0078 Lê Thị Yến Nhi 08/09/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
127 K11NNA0081 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/01/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
128 K11NNA0127 Hoàng Ngọc Hồng Nhung 30/12/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
129 K11NNA0132 Nguyễn Đinh Bảo Phúc 03/10/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
130 K11NNA0134 Huỳnh Thị Minh Phương 07/05/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
131 K11KTO0100 Lê Thị Phượng 22/08/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
132 K11NNA0084 Phan Quỳnh Quyên 15/10/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
133 K11NNA0136 Trần Thị Quyền 10/02/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
134 K11NNA0085 Nguyễn Tấn Sơn 24/04/2001 Bình Thuận Nam Ngôn ngữ Anh
135 K11NNA0137 Lý Thị Thanh Tâm 01/11/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
136 K11NNA0026 Châu Thị Hồng Thắm 31/08/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
137 K11NNA0138 Trần Quốc Thắng 16/09/2001 Bình Thuận Nam Ngôn ngữ Anh
138 K11NNA0027 Nguyễn Thị Kim Thanh 12/10/2000 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
139 K11NNA0029 Dương Công Thành 20/10/1999 Bình Thuận Nam Ngôn ngữ Anh
140 K11NNA0087 Lê Thị Thảo 03/06/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
141 K11NNA0140 Trần Thụy Thảo 22/09/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
142 K11NNA0031 Nguyễn Thị Xuân Thi 12/07/2000 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
143 K11NNA0141 Nguyễn Anh Thơ 05/08/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
144 K11NNA0088 Dương Thị Mỹ Thoa 23/10/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
145 K11NNA0089 Võ Minh Thư 28/09/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
146 K11NNA0142 Văn Hà Thư 01/06/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
147 K11NNA0091 Bùi Khánh Thuận 10/11/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
148 K11NNA0034 Nguyễn Thị Như Tiên 20/03/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
149 K11NNA0094 Trần Huyền Trân 27/04/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
150 K11NNA0143 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18/10/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
151 K11NNA0037 Đào Thị Thu Trang 24/09/1996 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
152 K11NNA0096 Phù Thị Trang 15/09/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
153 K11NNA0144 Hồ Xuân Trang 10/06/2001 Đắk Lắk Nữ Ngôn ngữ Anh
154 K11NNA0098 Nguyễn Phạm Thanh Trúc 01/01/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
155 K11NNA0042 Nguyễn Thị Bích Tuyền 30/07/2000 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
156 K11NNA0043 Trương Ngọc Tuyết 18/12/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
157 K11NNA0099 Chế Thị Ngọc Tuyết 19/09/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
158 K11NNA0146 Lê Nữ Ánh Tuyết 14/04/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
159 K11NNA0147 Nguyễn Hoàng Thúy Uyên 02/03/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
160 K11NNA0046 Từ Thị Bích Vân 19/09/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
161 K11NNA0148 Nguyễn Phan Thảo Vi 20/02/1999 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
162 K11NNA0050 Trần Minh Vũ 16/05/2001 Bình Thuận Nam Ngôn ngữ Anh
163 K11NNA0051 Ngô Nhật Vy 03/05/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
164 K11NNA0149 Phạm Thị Thanh Vy 27/11/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
165 K11NNA0150 Dương Nguyễn Trúc Vy 05/06/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
166 K11NNA0052 Nguyễn Duy Trúc Xuân 23/10/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
167 K11NNA0103 Trương Thị Như Ý 07/06/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
168 K10NNA0088 Nguyễn Thị Kiều Phi Yến 22/04/2000 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
169 K11NNA0154 Trần Ngô Kim Ngọc Yến 19/11/2001 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
170 K10KDO0072 Dương Minh Thúy An 13/12/2000 Bình Thuận Nữ Kế toán
171 K11KTO0051 Nguyễn Vũ Trường An 14/05/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
172 K11KTO0052 Đinh Văn Việt Anh 10/04/2001 Ninh Bình Nam Kế toán
173 K11KTO0054 Đỗ Võ Thị Ngọc Ánh 01/11/2001 Quảng Ngãi Nữ Kế toán
174 K11KTO0001 Trần Gia Bảo 07/01/2001 Đồng Nai Nam Kế toán
175 K11KTO0055 Nguyễn Thị Ngọc Bích 31/08/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
176 K11KTO0003 Huỳnh Thị Ngọc Đàm 10/11/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
177 K11KTO0005 Trần Thị Kim Đông 05/08/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
178 K11KTO0006 Phan Thị Mỹ Duyên 22/09/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
179 K11KTO0008 Mai Thị Hồng Duyên 22/12/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
180 K11KTO0059 Lê Thị Duyên 16/01/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
181 K11KTO0061 Lê Thị Hà 25/06/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
182 K11KTO0011 Nguyễn Thị Kim Hằng 01/01/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
183 K11KTO0012 Trịnh Thị Ngọc Hạnh 07/11/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
184 K11KTO0013 Nguyễn Văn Hào 08/09/2000 Bình Thuận Nam Kế toán
185 K11KTO0063 Nguyễn Thị Kim Huệ 27/04/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
186 K11THO0013 Ngô Quốc Hưng 06/01/2001 Bình Thuận Nam Kế toán
187 K11KTO0064 Danh Thị Thanh Lam 26/06/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
188 K11KTO0016 Lê Thị Ngọc Lan 07/08/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
189 K11KTO0065 Nguyễn Lương Thùy Linh 18/11/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
190 K11KTO0066 Nguyễn Thị Thùy Linh 17/11/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kế toán
191 K11KTO0019 Nguyễn Ngọc Loan 22/02/1998 Bình Thuận Nữ Kế toán
192 K11KTO0068 Nguyễn Phú Vy Luận 10/07/2000 Bình Thuận Nữ Kế toán
193 K11KTO0069 Đỗ Hương Ly 07/01/2001 Thanh Hóa Nữ Kế toán
194 K11KTO0021 Ngô Tuyết Minh 29/07/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
195 K11KTO0022 Nguyễn Thị Kiều My 28/10/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
196 K11KTO0072 Trần Thụy Kim Ngân 28/07/2001 Ninh Thuận Nữ Kế toán
197 K11KTO0073 Nguyễn Thị Thúy Ngân 13/05/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
198 K11KTO0024 Đỗ Bảo Nghi 21/04/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
199 K11KTO0099 Nguyễn Trọng Nghĩa 28/09/2001 Bình Thuận Nam Kế toán
200 K11KTO0075 Nguyễn Bích Ngọc 17/09/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
201 K11KTO0027 Trần Thanh Nhàn 10/12/1999 Bình Thuận Nam Kế toán
202 K11KTO0028 Võ Thị Minh Nhi 22/08/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
203 K11KTO0029 Đặng Thị Hồng Nhi 21/01/2001 Lâm Đồng Nữ Kế toán
204 K11KTO0101 Dương Yến Nhi 22/11/2001 Đồng Nai Nữ Kế toán
205 K11KTO0030 Bùi Nguyễn Bích Phượng 22/07/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
206 K11KTO0032 Nguyễn Ngọc Quyên 16/03/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
207 K11KTO0033 Trương Thị Thảo Quỳnh 22/12/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
208 K11KTO0034 Trần Thị Thắm 12/10/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
209 K11KTO0084 Nguyễn Minh Thanh 23/02/1997 Bình Thuận Nam Kế toán
210 K11KTO0036 Võ Thị Thu Thảo 14/02/2001 Quảng Ngãi Nữ Kế toán
211 K11KTO0038 Nguyễn Thị Thanh Thủy 21/12/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
212 K11KTO0088 Trần Huỳnh Anh Thy 20/12/2000 Bình Thuận Nữ Kế toán
213 K11KTO0040 Nguyễn Thị Tình 21/06/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
214 K11KTO0089 Nguyễn Thị Bích Trân 24/09/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
215 K11KTO0041 Huỳnh Thị Kim Trang 16/05/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
216 K11KTO0042 Trần Thị Hoài Trang 03/07/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
217 K11KTO0090 Lê Thị Ngọc Triều 20/03/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
218 K11KTO0092 Nguyễn Thị Trường 20/08/2000 Bình Thuận Nữ Kế toán
219 K11KTO0093 Nguyễn Thị Minh Tuyết 01/12/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
220 K11KTO0046 Nguyễn Khánh Vân 23/08/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
221 K11KTO0048 Nguyễn Thị Tiếng Việt 19/09/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
222 K11KTO0098 Châu Anh Vũ 25/08/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
223 K11KTO0049 Trần Thị Diễm Xuân 30/10/2001 Bình Thuận Nữ Kế toán
224 K11TCH0002 Nguyễn Công Bằng 03/01/1999 Bình Thuận Nam Tài chính - Ngân hàng
225 K11TCH0009 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 27/06/2001 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
226 K11TCH0036 Nguyễn Thị Bích Hiền 02/09/2001 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
227 K11TCH0010 Phạm Thị Minh Hiếu 21/12/2001 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
228 K11TCH0011 Trương Thị Kim Hoàn 05/06/2001 Ninh Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
229 K11TCH0012 Hoàng Thị Mỹ Linh 23/12/2001 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
230 K11TCH0013 Võ Thị Kim Loan 13/10/1996 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
231 K10NNA0022 Nguyễn Thành Long 18/08/2000 Bình Thuận Nam Tài chính - Ngân hàng
232 K11TCH0014 Nguyễn Thị Trúc Ly 24/09/2001 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
233 K11TCH0015 Lê Thị Thanh Nga 16/12/2001 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
234 K11TCH0016 Trương Quỳnh Như 01/12/2001 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
235 K11TCH0018 Lê Hồng Thạch 07/02/2001 Bình Thuận Nam Tài chính - Ngân hàng
236 K11TCH0020 Nguyễn Thị Thanh Thanh 14/08/2001 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
237 K11TCH0021 Đinh Văn Thành 04/09/2001 Bình Thuận Nam Tài chính - Ngân hàng
238 K11TCH0022 Lê Thị Ngọc Tiền 19/09/2001 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
239 K11TCH0023 Nguyễn Phong Toàn 31/01/2001 Bình Thuận Nam Tài chính - Ngân hàng
240 K11TCH0028 Trần Ngọc Trí 19/10/2001 Bình Thuận Nam Tài chính - Ngân hàng
241 K11TCH0029 Nguyễn Duy Trường 02/05/1999 Bình Thuận Nam Tài chính - Ngân hàng
242 K11TCH0031 Nguyễn Thị Vân 01/07/2000 Nghệ An Nữ Tài chính - Ngân hàng
243 K11TCH0034 Nguyễn Thái Việt 23/10/2001 Bình Thuận Nam Tài chính - Ngân hàng
244 K11TCH0032 Trần Thị Như Ý 12/11/2001 Bình Thuận Nữ Tài chính - Ngân hàng
245 K11KDO0050 Lê Thanh Ân 19/04/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
246 K11KTO0053 Nguyễn Thị Kim Anh 21/12/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
247 K11KDO0053 Trần Văn Boi 12/08/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
248 K11KDO0054 Võ Thị Thanh Danh 01/01/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
249 K11KDO0056 Nguyễn Tấn Đạt 07/04/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
250 K11KDO0057 Mã Tiến Đạt 25/03/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
251 K11KDO0002 Lê Thị Mỹ Diệu 12/01/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
252 K11KDO0058 Đặng Thanh Dũng 22/04/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
253 K11KDO0060 Nguyễn Kỳ Duyên 24/01/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
254 K11KDO0062 Nguyễn Phương Nhật Hạ 22/06/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
255 K11KDO0004 Tăng Minh Hân 04/04/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
256 K11KDO0064 Phạm Thị Hậu 28/08/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
257 K11KDO0067 Huỳnh Ngọc Huân 17/11/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
258 K11KDO0011 Nguyễn Hoàng Gia Huy 21/02/1997 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
259 K11KDO0012 Nguyễn Huy 05/10/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
260 K11KDO0069 Huỳnh Lê Huy 05/09/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
261 K11KDO0070 Trần Anh Huy 19/05/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
262 K11KDO0014 Lê Thị Bích Huyền 02/05/2000 Bình Thận Nữ Quản trị kinh doanh
263 K11KDO0071 Huỳnh Minh Khương 30/10/2001 Bình Thuận Nam  Quản trị kinh doanh
264 K11KDO0074 Nguyễn Hiền Linh 10/10/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
265 K11KDO0102 Võ Thị Tuyết Mai 16/04/2001 Cần Thơ Nữ Quản trị kinh doanh
266 K11KDO0078 Lê Thị Ngọc Ngân 17/02/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
267 K11KDO0079 Trần Thị Hiếu Nghĩa 12/07/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
268 K11KDO0022 Ôn Thị Kim Ngọc 07/03/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
269 K11KDO0080 Trương Như Ngọc 19/04/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
270 K11KDO0023 Nguyễn Hoài Nguyên 17/08/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
271 K11KDO0025 Trần Thị Thu Nhớ 03/05/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
272 K11KDO0083 Lê Thị Anh Như 23/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Quản trị kinh doanh
273 K11KDO0084 Phạm Thị Quỳnh Như 05/08/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
274 K11KDO0085 Nguyễn Trúc Oanh 24/02/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
275 K11KDO0086 Phan Thị Ngọc Oanh 13/05/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
276 K11KDO0029 Nguyễn Thành Phước 24/05/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
277 K11KDO0088 Nguyễn Thị Nhã Phương 14/06/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
278 K11KDO0089 Nguyễn Thị Kim Phượng 06/12/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
279 K11KDO0034 Trần Khởi Tâm 22/12/1997 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
280 K11KDO0035 Lê Quyết Thắng 14/09/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
281 K11KDO0092 Lê Thị Thu Thi 08/01/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
282 K11KDO0093 Trần Hùng Quốc Thổ 31/05/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Quản trị kinh doanh
283 K11KDO0039 Võ Thị Minh Thư 22/07/2001 Bình thuận Nữ Quản trị kinh doanh
284 K11KDO0040 Nguyễn Thị Kim Thúy 04/12/2000 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
285 K11KDO0041 Võ Thị Sơn Thủy 25/04/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
286 K11KDO0096 Võ Thị Thy Trúc 01/01/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
287 K11KDO0097 Nguyễn Ngọc Trường 14/11/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
288 K11KDO0044 Nguyễn Tấn Tùng 22/03/1999 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
289 K11KDO0099 Nguyễn Lê Kim Tuyền 15/04/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
290 K11KDO0100 Nguyễn Thị Yến Vân 06/09/2001 Bình Thuận Nữ Quản trị kinh doanh
291 K11KDO0046 Võ Đức Việt 13/09/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
292 K11KDO0047 Nguyễn Huy Vương 19/05/2001 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
293 K10KQT0006 Trần Quốc Dũng 05/02/2000 Bình Thuận Nam Kinh doanh quốc tế
294 K11KQT0003 Trần Thị Ngọc Hương 24/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
295 K11KQT0005 Hồ Thị Minh Linh 22/12/2000 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
296 K11KQT0006 Lê Thị Huyền Linh 15/01/2001 Nghệ An Nữ Kinh doanh quốc tế
297 K11KQT0007 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 02/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
298 K11KQT0008 Trần Minh Nhật 06/09/2001 Bình Thuận Nam Kinh doanh quốc tế
299 K11KQT0009 Hồ Lâm Diễm Phúc 06/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
300 K11KQT0010 Nguyễn Lâm Kim Quyên 28/01/2000 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
301 K11KQT0018 Bùi Thanh Thành 14/04/1995 Bình Thuận Nam Kinh doanh quốc tế
302 K11KQT0011 Đặng Thị Sỹ Thương 28/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
303 K11KQT0019 Lê Như Ngọc Thương 12/02/2001 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
304 K11KQT0012 Lê Thị Tuyết Thùy 20/04/2001 Đồng Nai Nữ Kinh doanh quốc tế
305 K11KQT0013 Võ Nữ An Thy 04/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
306 K11KQT0014 Nguyễn Thạch Mỹ Tiên 26/08/1999 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
307 K11KQT0015 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 06/12/1998 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
308 K11KQT0016 Ngô Thị An Tuyền 10/04/2001 Bình Thuận Nữ Kinh doanh quốc tế
309 K11LKT0002 Hà Ngọc Ánh 13/03/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Luật kinh tế
310 K11LKT0005 Nguyễn Trịnh Hoàng Duy 19/08/2001 Bình Thuận Nam Luật kinh tế
311 K11LKT0006 Trương Thị Ý Hảo 22/12/1996 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
312 K11LKT0007 Đặng Thị Hậu 13/04/2001 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
313 K11LKT0031 Nguyễn Thị Kim Liên 01/07/1994 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
314 K11LKT0011 Nguyễn Kim Long 04/03/1996 Đăk Lăk Nam Luật kinh tế
315 K11LKT0013 Nguyễn Thụy Ngọc Nhi 12/07/2001 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
316 K11LKT0016 Võ Văn Phong 24/08/2001 Bình Thuận Nam Luật kinh tế
317 K11LKT0017 Nguyễn Trúc Quỳnh 01/02/2001 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
318 K11LKT0019 Đinh Lê Công Thái 31/01/2001 Bình Thuận Nam Luật kinh tế
319 K11LKT0020 Ngô Hoàng Phương Thảo 10/11/2001 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
320 K11LKT0022 Nguyễn Lê Huyền Trân 08/06/2001 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
321 K11LKT0023 Lê Huyền Trang 22/06/2000 Đăk Lăk Nữ Luật kinh tế
322 K11LKT0024 Lê Thục Trinh 09/10/2001 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
323 K11LKT0025 Trần Thị Phương Trinh 16/01/2001 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
324 K11LKT0027 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24/06/2001 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
325 K11LKT0028 Phan Thanh Tuấn 07/04/2001 Bình Thuận Nam Luật kinh tế
326 K11LKT0029 Nguyễn Nhật Vy 15/06/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Luật kinh tế
327 K10THO0010 Nguyễn Quốc Hào 10/11/2000 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
328 K10THO0022 Phan  Công Lin 28/01/2000 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
329 K10THO0023 Huỳnh Đắc Thiên Long 09/01/2000 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
330 K10THO0027 Trần Ngọc Tuấn Ngân 28/04/2000 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
331 K10THO0041 Nguyễn Văn Thuận 02/01/2000 Bình Thuận Nam Công nghệ thông tin
332 K10KSA0128 Nguyễn Ngọc Toàn 14/09/2000 Bình Thuận Nam Quản trị khách sạn
333 K10NNA0056 Nguyễn Trọng Đăng Khoa 14/11/2000 Bình Thuận Nam Ngôn ngữ Anh
334 K10NNA0059 Nguyễn Thị Kim Linh 06/08/2000 Bình Thuận Nữ Ngôn ngữ Anh
335 K10KDO0007 Nguyễn Kim Chương 04/11/2000 Bình Thuận Nam Quản trị kinh doanh
336 K10LKT0040 Lư Nữ Hồng Vương 02/10/2000 Bình Thuận Nữ Luật kinh tế
337 1750103085 Võ Thị Trúc Linh 19/11/1999 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
338 1754020059 Nguyễn Đình Khoa 08/10/1999 Bình Thuận Nam Kế toán
339 1657010109 Nguyễn Gia Thành 15/09/1998 Bình Thuận Nam Ngôn ngữ Anh
340 1654020094 Nguyễn Thị Minh Thư 27/04/1997 Bình Thuận Nữ Kế toán
341 1550103082 Trịnh Thị Hiền 07/11/1997 Bình Thuận Nữ Quản trị khách sạn
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
lien thong dai hoc tai binh thuan