Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
BUỔI TIẾT THỜI GIAN BẮT ĐẦU THỜI GIAN KẾT THÚC GHI CHÚ
 SÁNG  1  06:45  07:35  
 2  07:35  08:25  
 3  08:25  09:15   
NGHỈ GIẢI LAO (15 phút)
 4  09:30  10:20  
 5  10:20  11:10  
 6  11:10  12:00  
TRƯA NGHỈ TRƯA
CHIỀU 7 12:30 13:20  
8 13:20 14:10  
9 14:10 15:00  
NGHỈ GIẢI LAO (15 phút) 
10 15:15 16:05  
11 16:05 16:55  
12 16:55 17:45  
NGHỈ CHIỀU (35 phút) 
TỐI 13 18:30 19:20  
14 19:20 20:10  
15 20:10 21:00  
lien thong dai hoc tai binh thuan