Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến các Khoa và sinh viên về thủ tục xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2023 như sau:

1/ Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo Quy định về chuẩn đầu ra của Trường Đại học Phan Thiết.

2/ Thời gian:

+ Sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa, hạn cuối: 26/06/2023

+ Khoa xét duyệt và chuyển hồ sơ kèm danh sách sinh viên xét tốt nghiệp về phòng Quản lý đào tạo, hạn cuối: 01/07/2023

+ Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp: 07/07/2023

+ Từ ngày 08/07/2023, sinh viên có thể đăng ký để nhận bằng tốt nghiệp tạm thời.

3/ Lệ phí xét tốt nghiệp: 700.000 đồng/sinh viên.

Để xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đúng thời hạn, đề nghị các khoa và sinh viên thực hiện theo thời gian quy định trên.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

  (đã ký)
   
   
  TS. Võ Khắc Trường Thi
lien thong dai hoc tai binh thuan